Me-Maximilian

Genom personlig utveckling med fokus på långsiktighet och mänskliga relationer skapar Me-Maximilian tillitsfulla, trygga och modiga chefer, ledare och specialister på alla nivåer. Individer som skapar långsiktigt hållbara verksamheter med extraordinära resultat tack vare fysisk, intellektuell och emotionell närvaro.

Med lång erfarenhet inom både modern prestationspsykologi och elitidrott erbjuder vi unika och utmanande metoder och verktyg till näringslivets ledare. Målet är alltid att utveckla modiga och trygga ledare och specialister som utvecklar verksamheten till dess fulla potential.

Under åren har vi byggt upp starka och hållbara samarbeten med olika aktörer kopplat till vårt erbjudande. Det gör att vi alltid kan skräddarsy våra tjänster utifrån våra kunders unika förutsättningar och behov.

”Att vara fullt
ut närvarande
är att ha tillgång till
hela din sanna fysiska,
intellektuella och
emotionella potential.”

– Maximilian Tropé, grundare och vd

Vision

Ett inkluderande samhälle som grundar sig i mänsklig dialog och sunda relationer. Ett samhälle där alla ledare är trygga och modiga och med lust vågar tro på, förverkliga och utmana sin idé, sig själv och sin verksamhet.

Mission

Att genom personlig utveckling ge stöd, inspiration och verktyg till människor som vill ställa sina självpåtagna begränsningar med målet att utvecklas för att nå sin fulla potential och extraordinära resultat.

Värdegrund

Vi har en grundmurad tro på att ett långsiktigt hållbart och inkluderande samhälle med ett näringsliv som blomstrar bygger på trygga och modiga individer och ledare.

Vår värdegrund ska leda oss i vardagen och hjälpa oss att prioritera klokt och fatta välgrundade beslut. Allt vårt arbete utgår ifrån fyra värdeord:

Vår värdegrund, Om oss

Passionerade

Vi är passionerade rakt igenom hela processen.

Vi brinner för att skapa trygga och modiga ledare som med lust vågar tro på, förverkliga och utmana sin idé, sig själv och sin verksamhet. Vi tror även att passionen hos våra kunder och deltagare är en framgångsfaktor för att nå de högt uppsatta målen.

Utmanande

Det är utmanande att genomgå våra utvecklingsprogram.

Det krävs både fysisk, emotionell och intellektuell närvaro för att nå målen och det kräver fullt fokus och närvaro av så väl deltagare som handledare.

Tillitsfulla

Vi har alltid full tillit till våra deltagares kompetens och förmåga.

Vi på Me-Maximilian tillhandahåller en stödstruktur och unika metoder och verktyg – sedan lämnar vi med full tillit till våra deltagare att utveckla sin fulla potential i en trygg kontext.

Affärspartner

Vi är den självklara affärspartnern.

Vi har alltid både affären och individen i fokus och arbetar både strategisk och målinriktat. Vi lovar mätbara resultat!

Om Maximilian Tropé

Maximilian Tropé är grundare av och vd för Me-Maximilian och har över 30 års erfarenhet av ledarskapsutveckling med fokus på både prestationspsykologi och elitidrott.

Kombinationen av utbildning inom både psykologi och företagsekonomi samt en idrottskarriär inom elitishockey gör att Maximilian Tropé är banbrytande i branschen.

Maximilian Tropé har gått i bräschen och varit drivande för utvecklingen inom personlig utveckling och prestationspsykologi. Han har introducerat flera av de idag vedertagna modellerna för personlig utveckling, till exempel Human Element, på den Skandinaviska marknaden. Övriga metoder som Maxi har stor erfarenhet av är Soma NPT, Förändringens fyra rum, Performance rediness test och Hypnosterapi. Utöver det har Maximilian också utvecklat ett antal egna metoder och modeller.

Med sin gedigna erfarenhet inom både modern prestationspsykologi och elitidrott erbjuder Maximilian unika och utmanande metoder och verktyg till näringslivets ledare. Målet är alltid att utveckla modiga och trygga ledare som förmår utveckla verksamheten till dess fulla potential.