Me Maximilian - Consulting

”Du som ledare står alltid i fokus”

Me Maximilian - Consulting

”Utforska det möjliga -
uppnå det extraordinära”

Me Maximilian

”Maxi Tropé,
grundare och VD, Me Maximilian”

”Personlig utveckling individuellt och i grupp”

Me Maximilian - Consulting

”Personlig utveckling i kombination med idrott”

Me Maximilian - Consulting

”Naturens påverkan på personlig utveckling”

Naturens påverkan på personlig utveckling

Affärsdriven psykologi med rötterna i elitidrotten

Med affärsdriven psykologi utvecklar och stärker Me-Maximilian individen och dess förmågor att leda och utveckla sin affär i syfte att uppnå extraordinära resultat. Genom personlig utveckling med fokus på långsiktighet och mänskliga relationer bidrar vi till att skapa tillitsfulla, trygga och modiga ledare som utvecklar långsiktigt hållbara verksamheter tack vare fysisk, intellektuell och emotionell närvaro.

Med lång erfarenhet inom både modern prestationspsykologi och elitidrott erbjuder vi unika och utmanande metoder och verktyg till näringslivets ledare. Vi arbetar med affärsdriven psykologi – ibland även i kombination med idrott i unik naturmiljö, t ex skidåkning och segling. Målet är alltid att utveckla modiga, trygga och affärsorienterade ledare som förmår utveckla verksamheten till dess fulla potential.

Quote

”Genom mänsklig dialog skapar vi den stödstruktur och de verktyg som dagens ledare behöver för att kunna släppa sina självpåtagna begränsningar och nå sin fulla potential och extraordinära resultat.”

– Maxi Tropé, grundare och vd

Nytt på bloggen
Senaste nytt