Me Maximilian Consulting

Affärsdriven psykologi med rötterna i elitidrotten

Med affärsdriven psykologi utvecklar och stärker Me-Maximilian dig som individ och dina förmågor att leda dig själv i syfte att uppnå extraordinära resultat för dig och din verksamhet.

Genom personlig utveckling med fokus på långsiktighet och mänskliga relationer bidrar vi till att skapa tillitsfulla, trygga och modiga ledare och specialister som utvecklar långsiktigt hållbara verksamheter tack vare fysisk, intellektuell och emotionell närvaro.

Med lång erfarenhet inom både modern prestationspsykologi och elitidrott erbjuder vi dig unika och utmanande metoder och verktyg. Vi arbetar med affärsdriven psykologi – ibland även i kombination med topptursåkning i unik naturmiljö.

Målet är alltid att utveckla modiga, trygga och affärsorienterade individer som förmår utveckla verksamheten till dess fulla potential.

Klicka på länken och fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att någon av oss på Me-Maximilian kontaktar dig:

”Vi ger dig den stödstruktur och de verktyg du behöver för att kunna hantera dina rädslor och begränsningar för att nå din fulla potential och extraordinära resultat.”

Maximilian Tropé,
grundare och vd

Me Maximilian - Vårt erbjudande

Vårt erbjudande – berget

Du hittar Me-Maximilians erbjudande illustrerat som ett berg där varje nivå utgör ett av våra tjänsteområden.

Genom våra unika metoder ger vi dig möjligheter att arbeta med din personliga utveckling och du får den stödstruktur och de verktyg som du behöver för att hantera dina utmaningar.

Målet är att du ska utvecklas för att nå din fulla potential och därigenom kunna utveckla din verksamhet och leverera extraordinära resultat.

Utvecklingsprogram för hela organisationen

Coachingprogram för ledningsgrupp och team

Individuellt coachingprogram

Träningsprogram för huvud, kropp och hjärta

Topptursåkning i unik naturmiljö

Se filmen om hela vårt erbjudande