0

Självkänsla är grunden för utveckling

Det som framförallt påverkar förmågan att hantera olika situationer är självkänslan och det finns ett gammalt ordspråk som har sin giltighet här: När du träffar en hungrig man kan du antingen ge [...]

0

Att prestera under press

När organisationer och människor står inför högt tryck och stora förväntningar tenderar de att fokusera all sin energi på konkreta lösningar. De fokuserar på saker de känner att de kan [...]

0

Närvaro i tre dimensioner

Ledare med fysisk, intellektuell och emotionell närvaro får tillgång till sin sanna potential – med konsekvenser som attraktiva miljöer, motiverade team och positiva resultat. Att vara [...]

0

Förverkliga din verkliga potential

Att förverkliga sin egen eller sin organisations verkliga potential handlar om att våga sätta mål som det inte finns givna svar på hur de skall uppnås, att hitta rätt lösningar/beslut på rätt [...]