1

Lägg fokus på det du kan påverka

Något av det svåraste som finns är att släppa taget om beteenden och strategier som tidigare varit en framgångsfaktor. Det känns bättre att stanna med något gammalt och invant, även om det inte [...]

0

Empati, passion, öppenhet, lärande och mod

Vår förmåga att vinna dagens och morgondagens matcher kommer att handla om hur väl vi lyckas synliggöra värdet av och belöna det genuint mänskliga faktorerna såsom empati, passion, öppenhet, [...]

0

Förändringarnas vindar blåser snabbt

Hur kan människor och organisationer blomstra och utvecklas i en värld med allt snabbare förändringar? En tes är att vi behöver fler “lärande organisationer”. Min “husgud” Amy Edmondson, [...]

0

IT och affär = sant

Om vi ser tillbaka 30–40 år, i början av IT-eran och innan det agila arbetssättet blev en del av mångas vardag, så fanns det ett tydligt “vi mot dem”-förhållande mellan IT- och affärsvärlden. I [...]