In Blogg

När organisationer och människor står inför högt tryck och stora förväntningar tenderar de att fokusera all sin energi på konkreta lösningar. De fokuserar på saker de känner att de kan kontrollera såsom daglig drift och grundläggande tekniska och ekonomiska problem. Samtidigt försummar de ofta det mer utmanande, och många gånger viktigare, människopusslet.  

Jaget och laget

Team-medlemmarnas och organisationens förmåga att hantera stress, utmaningar, misslyckanden och förändringar beror till stor del på självmedvetenheten och självkänslan hos team-medlemmarna men även på deras förmåga att arbeta tillsammans som ett team. När saker är tuffa och utmanande är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn självbestämmande. Med självbestämmande menas att team-medlemmen själv upplever att han eller hon har förmåga att ta ansvar för sin egen situation och kan upprätthålla förtroendet mellan teammedlemmarna.

Mina 25 års erfarenhet som expert inom prestationspsykologi visar att cirka åttio procent av alla samarbetsproblem i organisationer och team beror på låg öppenhet och rigida beteendemönster, dvs brist på ansvarsfull kommunikation och samarbete.

Skapa ett starkt team

Konsten att lösa människopusslet är att skapa ett starkt team som kan arbeta i en positiv synergi, som ser det bästa i varandra och löser konflikter på ett sätt som bygger tillit. Ju bättre människor känner sig själva och förstår hur de själva och andra människor reagerar i olika situationer (när stressen är hög och reaktionerna är instinktiva), desto lättare är det att förutse hur individer ska reagera på olika omständigheter. När man möter utmanande och potentiellt farliga situationer, när man är både fysiskt och mentalt på gränsen, då bör reaktionsmönstren inte komma som ur det blå.

En viktig framgångsfaktor i en team-miljö är förmågan att bevara energi. Energianvändning och bevarandet av energin är av största vikt för alla högpresterande team. Enligt min uppfattning kan ett team eller en organisation liknas vid ett stort fullladdat batteri. Med tiden slocknar batteriet. Utmaningen är att se till att detta sker så långsamt som möjligt och undvika det energiläckage som uppstår på grund av onödiga konflikter och förvirring.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Skriva din sökfras här och tryck enter