Kategori Blogg

All idrott med tävlingsinriktning går ut på att vinna. Det är resultatet som räknas, precis som i arbetslivet. Målet för träningen och förberedelsearbetet är att vinna och därmed få bekräftelse på att man förberett sig på rätt sätt och att man kan prestera och bidra till teamet.

Oavsett ålder och nivå inom tävlingsidrotten är det viktigt att, som ett första steg, utbilda och utveckla individerna till egna prestationer och samtidigt nå den positiva känslan i att kämpa och vinna tillsammans. Att kämpa för att vinna över sig själv, och därmed kanske uppnå en gemensam vinst för laget, innebär att vi utvecklas. Med teamets och ledarens stöd vågar vi tangera gränsen för vad vi klarar av. Tillfredsställelsen ligger i att känna att man både vill och vågar utmana sig själv. Men för att uppnå detta krävs en miljö som tillåter gränsöverskridningar, misstag och möjlighet att få testa sig själv. Vi skulle kunna kalla det en prestationsmiljö, det vill säga en miljö präglad av individers prestationer. Den förödande motsatsen är en miljö som bara består av felkorrigeringar och bestraffningar.

En positiv prestationsmiljö

För att lyckas skapa en positiv prestationsmiljö blir ledarskapets viktigaste aspekt att vara tydlig med målsättningen att vi är här tillsammans för att vinna. På individuell nivå handlar det om att få möjlighet att testa, misslyckas ibland och lära av misstagen och därefter prestera på topp. Men det innebär att varje individ i teamet måste få verka och synas på sina villkor och med sina unika förutsättningar. Alla måste känna att de bidrar med sig själva och sin egen prestation, att de är en del av teamet och att de blir bekräftade för det individuella bidraget.

Varje individ och varje prestation är unik

Summan av allas unika bidrag och prestationer avgör hur framgångsrikt teamet blir tillsammans. För att kunna skapa goda förutsättningar för maximal prestation måste de grundläggande behoven uppfyllas; känslan av att tillhöra och vara en del av teamet, upplevelsen av att bidra till helheten och bli bekräftad för den personliga prestationen. Det är det första steget i att utveckla ett vinnande team.

Det andra steget handlar om att skapa förutsättningar för att kunna uppnå målen på såväl individnivå som för teamet. Att tillsammans skapa en tydlig målsättning, att tillfredsställa teamet men också individernas behov av att få tillhöra, bidra och bli bekräftade. Men det handlar också om att ställa krav på prestation och ta ansvar för sina personliga prestationer.

Det måste alltid finnas ett delat ansvar mellan ledare och idrottare

Ledaren står inte ensam för alla svar. Samtalet med varandra blir därmed centralt och det handlar om att nyfiket närma sig varje person individuellt. Ledaren måste lära sig att lyssna, förstå och ha en dialog med individen när det gäller förväntningar på varandra. Precis lika viktigt är det att varje teammedlem kan och vågar föra samtal med sin ledare och berätta vad man tycker och känner. Ledarens bild av situationen och individens bild av situationen blir tillsammans en större bild som leder till en större ömsesidig förståelse. Att försöka förstå varandra blir därmed centralt och samtalet blir avgörande för framgången.

Resonemanget ovan applicerar precis lika bra i arbetslivet mellan ledare och medarbetare. Att som ledare anta utmaningen att nå ett positivt resultat, kanske till och med ett extraordinärt resultat, handlar om att utveckla individer i deras prestationer. Och för att lyckas med det behöver du som ledare sätta fokus på teamets minsta beståndsdel, det vill säga individen.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.