In Blogg

För organisationer och verksamheter är nyckeln till att vara relevant även i morgon förmågan att samarbeta och designa effektiva team. Alla viktiga bidrag till dagens och morgondagens samhälle kräver team, dvs olika typer av grupperingar. Oavsett om du är en elitidrottare, läkare, entreprenör, företagsledare eller lärare.

Forskning har visat att grupper oftast är snabbare på att ta fram nya idéer, se misstag och komma på bättre lösningar på problemen än enskilda individer. Forskningen visar även att individer som arbetar i team presterar bättre resultat och upplever högre tillfredställelse i sitt jobb än de som arbetar mer enskilt.

Framgång kräver samarbete

Samarbete är nyckeln till framgångsrika team. Det som är extra spännande är att denna avgörande förmåga oftast benämns som en ”mjuk” förmåga, eller kompetens, när den i själva verket ofta är mycket svårare och kräver mer arbete för att utveckla än de traditionella hårda kompetenserna som till exempel fackkunskap.

I högpresterande organisationer är samarbetet ett resultat av en medveten design av hela systemet, vilket omfattar företagskulturen, produktionsapparaten samt individens inre drivkrafter och kompetens.

  • Företagskultur: Olikheter välkomnas och allas röst är värdefull. Samarbete är en delad värdering och inbyggd i de processer som syftar till att stärka känslan av ett gemensamt ”vi”.
  • Produktionsapparaten: Medarbetarna jobbar i nätverksbaserade team med tydliga roller och relationer. Arbetsplatsens fysiska design och organisationens arbetsmetoder uppmuntrar till formellt och informellt arbete.
  • Individuella drivkrafter: Individen drivs av att öka kunskapen om sig själv, att ta ansvar och leda sig själv i arbetet, samt av att skapa tillitsfulla relationer till de andra i teamet.
  • Kompetens: Projektledning, gruppfacilitering samt designkunskap.

Trygghet är A och O

En stor studie som Google låtit göra och som jag bloggat om tidigare pekar på att den helt avgörande faktorn för att skapa ett effektivt teamarbete är psykologisk trygghet. Kunskapen om detta faktum hos de anställda på Google fått alla medarbetare att lägga ett större fokus på denna faktor och därmed utveckla bättre team. Projektledaren för denna studie tillade dock att det är viktigt att inte glömma bort vilken kraft en gemensam plattform och ett gemensamt operativt språk har på organisationens förmåga att skapa effektiva team.

Allteftersom våra liv både på arbetet och privat innehåller mer kommunikation och analysteknik innebär detta att förmågan att samarbeta effektivt både inkluderar att arbeta med smarta verktyg likväl som med smarta människor. Det är dags att komplettera EQ med algoritmkunskap som en nyckelfaktor för att skapa effektiva team i dag och i morgon.

Me-Maximilian skapar högpresterande team

Vi på Me-Maximilian har 25 års erfarenhet av att stötta våra kunder i att utveckla alla de delar som krävs för att på ett medvetet sätt skapa ett system som genererar högpresterande team och samarbeten som stärker tilliten mellan medarbetarna. Vi gör det samtidigt som vi stärker organisationens förmåga att kunna identifiera var de kommer vinna eller förlora matchen, identifiera de optimala lösningarna på dessa problem samt utveckla de färdigheter som kommer behövas för att förverkliga dessa beslut.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Skriva din sökfras här och tryck enter