Affärsdriven psykologi med rötterna i elitidrotten

Med lång erfarenhet inom både modern prestationspsykologi och elitidrott erbjuder Me-Maximilian unika och utmanande metoder och verktyg till näringslivets ledare. Utvecklingsprogrammen visar omedelbara effekter för deltagarna i såväl yrkesroll som privatperson.

Med affärsdriven psykologi utvecklar och stärker Me-Maximilian individen och dess förmågor att leda och utveckla sin affär i syfte att uppnå extraordinära resultat. Genom personlig utveckling med fokus på långsiktighet och mänskliga relationer bidrar vi till att skapa tillitsfulla, trygga och modiga ledare som utvecklar långsiktigt hållbara verksamheter tack vare fysisk, intellektuell och emotionell närvaro.

Maxi Tropé
”Genom mänsklig dialog skapar vi den stödstruktur och de verktyg som dagens ledare behöver för att kunna släppa sina självpåtagna begränsningar och nå sin fulla potential och extraordinära resultat.”

– Maxi Tropé, grundare och vd

Personlig utveckling

Me-Maximilians utvecklingsprogram erbjuds i en kort version på 6-8 månader eller i en längre variant på cirka 12 månader. I de program som löper över 6 månader har vi huvudfokus på dig som individ och dina personliga och yrkesmässiga utmaningar. Våra 12-månadersprogram har vi även ett fokus på själva affären, det vill säga din verksamhet och dina affärsmässiga mål.
Under utvecklingsprogrammen kommer deltagarna att uppleva att de bryter igenom tidigare självpåtagna blockeringar samtidigt som de upptäcker nya. Oavsett utvecklingsprogram får del- tagarna löpande handfast stöd i utforskandet av nya strategier för att hantera kända och okända problem.

Våra utbildningsprogram

1. Personlig utveckling och coachning

Programmet Personlig utveckling och coachning har fokus på dig som individ och de utmaningar som du upplever i din vardag. Genom hela programmet får du hjälp att se verkligheten och stöd i utforskandet av nya strategier i att hantera kända och okända problem. I det program som löper över 6 månader är du som individ helt central medan det program som löper över 12 månader även inkluderar dina affärsmässiga mål och utmaningar samt hur du in din roll kan bidra till att utveckla verksamhetens affär.

2. Strategisk ledningsgruppsutveckling

I programmet Strategisk ledningsgruppsutveckling utvecklas du tillsammans med din ledningsgrupp. Fokus ligger både på de enskilda individerna i gruppen men också på grupputveckling och det konstruktiva samarbetet. Programmet som löper över cirka 8 månader fokuserar i huvudsak på individ- och grupputveckling. Det lite längre programmet som löper över cirka 12 månader inkluderar dina och din ledningsgrupps affärsmässiga mål och utmaningar och hur ni tillsammans som ett team kan bidra till att utveckla verksamhetens affär.

Kompletterande utveckligsprogram

3. Programmet Profound Simplicity

Me-Maximilian arbetar med affärsdriven psykologi – ibland även i kombination med idrott i unik naturmiljö, t ex skidåkning och segling. I utvecklingsprogrammet Profound Simplicity får du möj- lighet till intensiv personlig utveckling i en ny utmanande miljö i kombination med skidåkning. Här sker utvecklingen och lärprocessen i korta loopar som löper över 5 dagar.

Du kommer omedelbart att se effekten av din utveckling, en utveckling som du sedan tar med dig hem och direkt kan applicera i din vardag och yrkesroll. Nästa resa är planerad till början av 2019 och är ett unikt tillfälle att under en kort tid få möjlighet att göra en personlig utvecklingsresa som gör skillnad för dig såväl som person som i din yrkesmässiga roll!

4. Screening och skräddarsytt fysprogram

Det finns också möjlighet att komplettera den personliga utvecklingsresan med en individuell screening av fysisk status. Utifrån resultatet av screeningen utvecklar vi sedan ett individuellt skräddarsytt fysprogram som du genomför på egen hand. Fysisk screening och träning gör du med fördel antingen före eller parallellt med något av våra andra program. På så sätt skapar du de bästa förutsättningarna för att utvecklas såväl fysiskt som mentalt.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information

Självklart anpassar vi alltid våra program efter våra kunders behov och önskemål. Hör gärna av dig så utvecklar vi ett skräddarsytt koncept för dig och din verksamhet!
Du når oss lättast på [email protected] eller +46 (0)70 898 78 44