Intensiv personlig utveckling i kombination med skidåkning i unik naturmiljö

Programmet Profound Simplicity vänder sig till ledare som vill utveckla sin förmåga att släppa sina självpåtagna blockeringar och nå sin fulla potential genom fysisk aktivitet i unik miljö. I början av 2020 reser en grupp på cirka sex personer till Jackson Hole i Wyoming, USA, för att under 5 dagar genom utma- nande skidåkning, tillsammans med en erfaren skidguide, utforska det möjliga för att uppnå extraordinära resultat, både på ett personligt och ett professionellt plan.

Skidåkning i Jackson Hole

I utvecklingsprogrammet Profound Simplicity avgränsas utvecklingsresan till deltagarens skidåkning. På så sätt förenklar vi verkligheten och synliggör de blockeringar som hindrar individen från att förverkliga sin verkliga potential oavsett område.

Deltagarna behöver inte vara erfarna skidåkare för att få maximal utväxling av programmet. Det viktigaste är att deltagarna vågar och vill kliva ur sin komfortzon och vågar utmana själv själva genom skidåkning i kombination med såväl intellektuella som emotionella utmaningar.

Programmets upplägg

Under fem dagar kombinerar vi upplevelsen och utmaningarna kring back country skiing med reflektion och lärande för att varje dag testa nya strategier på samma område. På så sätt utfors- kar deltagarna stegvis det möjliga och uppnår det extraordinära både som skidåkare och i sin yrkesroll.

Uppstart

Programmet inleds med ett individuellt möte där vi tillsammans med deltagaren genom olika tester identifierar de huvudsakliga självpåtagna blockeringarna. Det finns också möjlighet att innan resan komplettera den personliga utvecklingsresan med en individuell screening av fysisk status. Utifrån resultatet av screeningen utvecklar vi ett skräddarsytt fysprogram som deltagaren på egen hand genomför innan resan för att vara god fysisk form inför upplevelsen på berget.

Dag 1-3

De första tre dagarna innebär utmaningar som ligger på gränsen eller precis utanför deltagarens egen komfortzon. Deltagaren lär sig steg för steg att orka se och acceptera verkligheten så som den är samt att hitta effektiva metoder för att släppa på sin sanna potential och utifrån denna finna nya strategier på situationen.

Dag 4

Dag 4 genomför vi en fysiskt, emotionellt och intellektuellt utmanande resa på berget som testar deltagaren till det yttersta. Här ges möjlighet att lära sig att använda allt deltagaren lärt sig för att prestera det extraordinära på ett hälsosamt sätt.

Dag 5

Dag 5 är den avslutande dagen. Då utforskar vi berget utifrån vilja och lust. Sista dagen handlar om att lära sig att njuta och glädjas över framgångarna.

Uppföljning och lärande

Varje dag blandar vi upplevelsen på berget med reflektion och lärande för att nästa dag testa nya strategier på samma område och på så sätt stegvis utforska det möjliga och uppnå det extraordi- nära både som skidåkare och ledare. Efter genomförd skidvecka i Jackson Hole har vi ytterligare ett möte för att hjälpa deltagaren att översätta lärdomarna till användbara strategier och beteenden på hemmaplan.

Effekten av programmet

Genom hela programmet får deltagarna stöd i utforskandet av nya strategier för att hantera kända och okända problem. Stora förändringar kräver momentana resultat för att vi skall orka hålla systematiken hela vägen i mål.
Under utvecklingsprogrammet kommer deltagarna varje dag att uppleva att de bryter igenom tidigare självpåtagna blockeringar samtidigt som de upptäcker nya. Det blir en unik och mycket värdefull upplevelse som kommer att få stor betydelse för deltagarna på flera sätt både som privatperson och i sin yrkesroll.

Genomförande

Programmet Profound Simplicity kan genomföras som ett enskilt utvecklingsprogram, som en inledning till något av våra övriga utvecklingsprogram men det är också möjligt att genomföra programmet parallellt med något av våra andra utvecklingsprogram.

Tidpunkt för nästkommande program är i början av februari 2020. Det blir ett unikt tillfälle att under en kort tid i utmanande miljö göra en personlig utvecklingsresa som gör skillnad för dig såväl som person som i din yrkesmässiga roll! Låter det intressant? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Kostnad

35 000 SEK exklusive resa.
I priset ingår frukost och logi, liftkort samt tillgång till erfarna handledare och guide med stor lokal kännedom.

Om Me-Maximilian

Med lång erfarenhet inom både modern prestationspsykologi och elitidrott erbjuder Me-Maximilian unika och utmanande metoder och verktyg till näringslivets ledare. Målet är alltid att utveckla modiga och trygga ledare som förmår utveckla verksamheten till dess fulla potential och extraordinära resultat.