In Blogg

Att förverkliga sin egen eller sin organisations verkliga potential handlar om att våga sätta mål som det inte finns givna svar på hur de skall uppnås, att hitta rätt lösningar/beslut på rätt problem och att kunna genomföra dessa lösningar/beslut.

Resan mot att förverkliga sin egen verkliga potential eller sin organisations verkliga potential handlar i mycket om kaos och hårt arbete och stora risker för att bränna ut sig själv eller sin organisation, om man inte vet hur man skall göra.

Vet man hur man skall göra är belöningarna stora och omedelbara i form av att jag eller min organisation blir effektivare och därmed mer framgångsrika i det vi gör, att min likväl som min organisation frigör en hälsosam uthållig livfullhet och att min egen eller min organisations självbestämmande ökar.

Vad händer om jag eller min organisation slutar utforska vår verkliga potential? Jo för eller senare kommer vår förmåga att hantera den verklighet vi lever i att bli så dålig att vi riskerar att inte längre få vara med.

Varför är det så få individer och organisationer som fullt ut vågar utforska sin verkliga potential?

Utmaningen ligger i att vår hjärna och vår fysiologi är negativt programmerad. Det innebär att vi är programmerade för att undvika rädslor, obehag och osäkerhet. Vi har starka preferenser för att stanna innanför vår trygghetszon. Detta innebär att de flesta individer och organisationer inte utvecklas förrän de måste, förrän det är nödvändigt. Oftast beror det på en förändring utanför dem själva som de tvingas anpassa sig till. Konsekvenserna av detta är oftast utvecklingsprocesser som både är långsamma och smärtsamma och i slutänden sänker individens och organisationens självkänsla. Vilket gör att vårt motstånd för att utforska vår verkliga potential avtar ännu mer.

Resan mot att utforska vår verkliga potential underlättas inte heller av en kultur som, genom sitt fokus på att kontrollera verkligheten i stället för att nyfiket utforska dagens möjligheter, inte släpper loss individernas och därmed organisationens verkliga potential. Dagens kultur fokuserar mycket på att utvärdera och kontrollera att individen gör rätt, inte att hen utforskar det möjliga. Denna kultur gör att individer och människor mer förhåller sig till hur man bör vara och hur man gör rätt i denna kultur, i stället för att fokusera på hur man utforskar det möjliga. Detta leder stegvis till allt mer rädslostyrda organisationer med intern konkurrens som skapar en psykologisk otrygghet som gör att individer och därmed deras organisationer blir mer defensiva.

Nyckeln till att våga, och att ha förmågan att gå emot sin egen fysiologi och kultur, ligger i att träna sin förmåga att, i stället för att undvika rädslan att inte kunna hantera situationen, i stället tillåta mig att omfamna den tills den inte längre skrämmer mig. Det är först då jag vågar sätta mål som inte har givna svar, det är först då jag vågar se hela verkligheten i förhållande till dessa mål, även den verklighet jag i dag inte kan hantera samt vågar formulera den faktiska framtid som kommer att förverkliga mina mål – utan att låta mina egna rädslor eller mitt eget ego komma i vägen. Förmågan att omfamna sina rädslor i stället för att undvika dem tillåter mig sätta mål som utforskar min och min organisations verkliga potential, tillåter mig att se var jag vinner eller förlorar matchen i resan mot att förverkliga dessa mål.

När man skall lära sig att omfamna sina egna rädslor och oförmågor, i stället för att undvika dem och då speciellt i en värld av konkurrens och komplexitet, behöver man någon som har ens rygg. Någon som har förmågan att hjälpa individen eller organisationen att släppa på verkligheten i en takt som säkerställer utveckling men inte skapar kaos. Många av dessa självpåtagna blockeringar kan sitta så starkt att du måste ha tillgång till verkligt kraftfulla verktyg för att komma igenom dessa inre blockeringar.

Me – Maximilian har 25 års erfarenhet av att utveckla och jobba med de mest kraftfulla verktygen i världen för att hjälpa våra kunder omfamna sina rädslor tills de inte längre skrämmer dem och därigenom tillåta att förverkliga sin verkliga potential genom att vara fullt ut närvarande – mentalt, fysiskt och emotionellt.

När jag väl tillåtit mig att sätta ett mål utan givna lösningar, tillåtit mig att se och acceptera hela den relevanta verkligheten i förhållande till målet samt formulerat den framtid som förverkligar mitt mål har jag svarat på två viktiga frågor i alla utvecklingsprocesser – nämligen varför och vad. Nu återstår bara den viktigaste av dem – hur gör jag då?

En välbeprövad sanning är att så länge som jag alltid gör som jag alltid gjort så jag i bästa fall samma resultat som jag alltid får. Det innebär att om jag vill ha andra resultat måste jag agera annorlunda. Utmaningen här är sällan att komma på vad man behöver förändra utan utmaningen ligger nästan alltid i att orka våga släppa strategier som fram tills nu varit framgångsrika. Strategier och förhållningssätt som efterhand blivit en del av min personlighet. Att göra nytt utan att släppa det gamla blir inte uthålligt, det skapar inte verklig utveckling och det förverkligar inte din eller din organisations verkliga potential.

Vad är då hemligheten i att åstadkomma denna förändring. Det handlar om att göra annorlunda i små steg och initialt göra detta i en säker miljö. Blir stegen för stora eller miljön är för osäker slår rädslorna till och vi återgår till våra gamla trygga och kända strategier. Det handlar om att göra annorlunda i små steg över tid. Det hjälper inte att gå till gymmet en dag, att träna sin mentala förmåga en gång eller att träna sin förmåga att samarbeta med andra en gång. Det handlar om att träna eller testa små förändringar hela tiden. Sista hemligheten är att våga att nyfiket utforska resultaten av träningen eller testerna. Här är det viktigt att inte syssla med rätt eller fel, bra eller dåligt, utan att bara orka se gjorde jag/vi det vi var överens om? Hur upplevde jag/vi det? Och vilka resultat gav det? Då utforskandet av det möjliga i framtiden innebär att det inte finns något facit kan vi inte använda de gamla bedömningsverktygen eller lärandet för det triggar bara krafterna i våra rädslor och obehag i att göra nytt, i att ta en risk, i att utforska vår egen inkompetens. Ett fel som många gör är att sjösätta alltför många stora förändringar på samma gång. Detta leder ofrånkomligen till att jag som individ eller organisation inte orkar förverkliga dem. Motståndet blir allt för stort, inte bara för att så mycket skall göras nytt utan framför allt att jag/vi då måste släppa taget om så mycket så snabbt. Det blir som att göra en personlighetsförändring på 6 månader.

Me – Maximilian har 25 års erfarenhet av hur vi skapar varaktiga beteendeförändringar hos människor. Vi har 25 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att våga släppa det gamla och utforska det nya på ett hållbart och effektivt sätt. Utmaningen ligger i att många av de beteendemönster och tankemönster som styr individen eller organisationen ligger så djupt förankrat att det inte hjälper att bara bli medveten om hur jag gör och hur jag borde göra. Vanlig coaching eller terapeutiska metoder är sällan tillräckligt effektiva för att fungera i den utmanande värld som elitidrottare och executives befinner sig i. Avgörande för om dessa verktyg skall hålla är att coachen har förmåga att skapa en relation till kunden som bygger psykologisk trygghet utan att den skapar ett beroendeförhållande som hindrar effektiviteten i processen eller individens förmåga att bli självständig.

Me – Maximilian hjälper dig att förverkliga din sanna potential genom att tillhandahålla kraftfulla verktyg och ett tryggt klimat som gör att du vågar omfamna dina rädslor och släppa dina gamla tanke- och beteendemönster som inte längre fungerar i den situation du befinner dig i och i stället tillåter dig att fritt utforska nya och mer framgångsrika tanke- och beteendemönster.

Vi kallar det affärsdriven psykologi med rötterna i elitidrotten.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Skriva din sökfras här och tryck enter