Kategori Blogg

Är du en inspirerande eller kontrollerande ledare? Försöker du nå extraordinära resultat genom ett kontrollerande ledarskap? Då har jag en tråkig nyhet för dig – det går inte, du måste släppa taget!

Dagens ledarskap fokuserar i huvudsak på att verkställa en massa beslut och aktiviteter i stället för att fokusera på att förverkliga organisationens vision. Vi vet sedan tidigare att chefer leder arbetet medan ledare leder människor.

Tidigare har chefer omgett sig med människor som har makt. Idag handlar det om att omge sig med människor som kan påverka. Skillnaden kan te sig hårfin men den är helt avgörande för om du kommer att ta nästa steg i utvecklingen av ditt ledarskap.

Vad krävs för att gå från att vara en chef som leder arbetet till att vara en ledare som inspirerar organisationen till att utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära?

Forbes Coaches Council är en välkänd organisation som arbetar med karriärcoachning. De förklarar skillnaden mellan inspirerande ledare och detaljkontrollerande chefer så här:

  1. Inspirerande ledare vill att du skall lyckas

Att gå från att vara en högpresterande individ till någon som verkligen inspirerar andra till att gå för det möjliga är ett skifte i mindset som handlar om att bry sig om merän bara den dagliga driften. Ledare tar sig an utmaningar i stället för att vänta på uppdrag. Ledare bygger system och hjälper alla att förstå sin del i helheten. Ledare är konstant nyfikna på sin organisation och försöker hela tiden realisera medarbetarnas orealiserade potentialer genom att utforska vad som är möjligt i varje situation i stället för att titta enbart på vad som är nödvändigt här och nu.

  1. Inspirerande ledare är visionärer – chefer är taktiska

Inspirerande ledare är visionärer som fokuserar på strategin att sätta den framtida riktningen för organisationen. Den inspirerande ledarens karisma skapar en önskan och en vilja hos medarbetarna att hela tiden utforska sin fulla potential genom att släppa bekvämligheten och utforska sin komfortzon. Chefer är taktiker. De sköter den dagliga driften. De säkerställer att medarbetarna gör sitt jobb. Att gå från chef till inspirerande ledare kräver inte bara förändring av ledarens mindset utan även av ledarens hjärta.

  1. Chefer detaljkontrollerar – ledare inspirerar

Detaljkontrollerande chefer kommer ofta från en företagskultur präglad av styrning och ledning och som är byggd av kontroll. De talar om för andra vad de SKA göra och hur de SKA göra det. Inspirerande ledare skapar vägen framåt genom att nyfiket utforska sina medarbetares idéer och tankar. De inspirerar sig själva och andra att vara sitt bästa jag samtidigt som de konstant utmanar sin komfortzon. Att bli en inspirerande ledare börjar inom dig själv inte utanför dig själv.

  1. Inspirerande ledare frågar varför i stället för hur

Chefer är realister och leder och underhåller organisationens förmåga att prestera. En inspirerande ledare är visionär och utmanar konstant Status Quogenom att tänka nytt och experimentera. Chefer excellerar i planering och genomförande här och nu medan inspirerande ledare fokuserar på påverkan, motivation och framtiden. Kort och gott på att förverkliga organisationens fulla potential. Förändringen sker genom att vi förändrar vårt mindset från hur till varför?

  1. Inspirerande ledare fungerar som en stödstruktur för sina medarbetare i deras utforskande av det möjliga

Chefer har ansvar för att kontrollera hela eller delar av organisationen. Inspirerande ledare fungerar som bergsguider som stöttar andra på vägen mot det gemensamma målet genom att antingen gå före eller vid sidan om sina medarbetare till skillnad från en chef som enbart säkerställer att alla gör sin roll. Skillnaden är att den inspirerande ledaren konstant är nyfiken på orealiserade potentialer hos sina medarbetare och hur dessa kan hjälpa organisationen att förverkliga sin vision. Att gå från chef till ledare kräver att du vågar lita på dina medarbetare och ser deras orealiserade potentialer.

  1. Chefer lär ut – Inspirerande ledare utvecklar

Chefer lär ut vad som SKA göras och hur det SKA göras, genom att utveckla kompetenser och specifika färdigheter för en viss roll eller funktion. Inspirerande ledare utvecklar sina medarbetare både personlighetsmässigt och professionellt genom kontinuerligt lärande på jobbet genom att hela tiden fokusera på det möjliga. Detta hjälper medarbetarna att hela tiden utveckla sina kunskaper och sina förmågor för långsiktig utveckling och avancemang.

  1. Inspirerande ledare tar ansvar för både succéer och fiaskon

Inspirerande ledare har modet att se och synliggöra det som andra är för rädda för att se och uttala. De vågar stå kvar i centrum när det stormar i organisationen. De vågar göra det som krävs även om det är obehagligt och de har förmågan att hantera kraften som är ett resultat av att ta ansvar både för fiaskon och succéer. När du befinner dig i en situation där er framgång beror på varje beslut och de resultat dessa skapar genom hela organisationen är ett perfekt tillfälle att utvärdera dina affärskritiska relationer i organisationen

För att förverkliga din organisations fulla potential krävs att du vågar släppa kontrollen. Vi på Me-Maximilian har 25 års erfarenhet av att hjälpa våra klienter att utveckla ett inspirerande ledarskap och släppa kontrollen för att nå extraordinära resultat.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.