Kategori Blogg

Önskar du att du vore bättre att på ett uthålligt och hälsosamt sätt hantera ditt liv och dess utmaningar?

I dagens blogg kommer jag att titta närmare på den moderna hjärnforskningens nycklar till att utveckla en hjärna som på ett uthålligt, hälsosamt och effektivt sätt hanterar alla dina dagliga utmaningar.

Vi lever i dag i stort sätt med samma kropp och hjärna som våra förfäder för 12 000 år sedan. Den kropp och den hjärna du och jag i dag har att förvalta är i grunden optimerad för ett jägar -och samlarsamhälle. Detta innebär att inte bara vår kropp är skapad för och utvecklas av rörelse utan även vår hjärna.

Livssituation och livsstil

Den stora skillnaden mellan oss och våra förfäder ligger i vår livssituation och livsstil. Vi har i dag ett oöverträffat materiellt välstånd, otroliga tekniska hjälpmedel och samspelar med allt fler människor för varje år både fysiskt men på senare tid även digitalt. Ett annat område som skiljer sig enormt åt är hur mycket vi rör på oss. Vår moderna livsstil innebär ett allt mer stilla sittande liv.

All denna utveckling av vårt samhälle och vår livsstil har skapat en situation där vi är ur synk med vår biologi både när det gäller vår kropp och vår hjärna. Kunskapen om att vi måste börja ändra vår livsstil för att bättre ta hand om och utveckla vår kropp har börjat spridas och få allt större fäste. Fler och fler börjar förstå att betydelsen av fysisk rörelse för vårt mentala hälsotillstånd och vår förmåga att hantera våra livsutmaningar är avgörande.

Rörelsens samspel med hjärnan

Tankar om rörelsens samspel med hjärnan har funnits så länge människan formulerat sina tankar om vår själ och vårt mentala tillstånd. Det är dock först i och med magnetkamerans intåg som vi på ett mer vetenskapligt sätt har kunnat verifiera dessa tidigare filosofiska resonemang.

I otaliga experiment de sista årtiondena har kopplingen mellan hur vi rör oss och vår hjärnas utveckling synliggjorts och fastlagts även om mycket fortfarande återstår.

Resultatet av denna forskning pekar entydigt på att fysisk rörelse påverkar hjärnans effektivitet positivt. Fysisk rörelse gör oss mer stresståliga, vi mår bättre, förbättrar vårt minne och blir mer kreativa och intelligenta.

Låter det för bra för att vara sant?

Låt mig förklara hur det går till.Hjärnans effektivitet är inte ett resultat av dess storlek, antal hjärnceller eller kopplingar mellan dessa celler utan ett resultat av hur nära sammankopplade de olika delarna av hjärnan är, t. ex. hur sammankopplad är pannloben och hjässloben.

Det som avgör hur väl vår hjärna fungerar är våra funktionella program. Vi har ett program för varje uppgift, t. ex. att läsa, skriva och tala. Programmen är ett antal hjärnceller som är kopplade till varandra. I ett och samma program kan hjärnceller från olika områden i hjärnan ingå. Det innebär att samspelet mellan hjärnans olika delar är avgörande för vår förmåga att skapa effektiva program.

Hjärnans olika delar måste samarbeta

Ju mer vi använder dessa program ju mer utvecklas de och ju mer automatiserade blir de. I början när vi lär oss något nytt är inte dessa program effektiva utan de kräver vår fulla koncentration och väldigt mycket mental energi. Efterhand som vi använder dem blir de allt effektivare och förbrukar allt mindre mental energi. Till slut har de blivit så automatiserade att du kan fokusera på annat samtidigt som du utför arbetsuppgiften.

Av detta följer att den som har en hjärna där de olika delarna är nära sammankopplade har förutsättningar för att skapa effektiva program snabbare.

Fysisk rörelse har visat sig ha en enormt stor påverkan på samspelet mellan hjärnans olika delar och därmed dess utveckling och effektivitet, bl.a. vår exekutiva förmåga. Det innebär att vår förmåga att ta initiativ, planera uppgifter och hålla koncentrationen förbättras genom att vi rör på oss.

För inte allt för länge sedan trodde vi att denna utveckling helt var styrd av vår medfödda genetiska kod men i dag vet vi bättre. Dina gener sätter ett ramverk för hur hjärncellerna bildas, dör och kopplas till varandra. Exakt hur detta sker, vilka egenskaper du utvecklar och hur du fungerar mentalt kommer att påverkas av hur dina livsutmaningar ser ut, vilken miljö du växte upp och utvecklades i, samt vilken livsstil du väljer.

En av de livsstilsfaktorer som visat sig ha andra störst inflytande på hur hjärnan utvecklas är hur mycket vi rör på oss.

Vad väntar du på? Om du vill utveckla din förmåga att skapa effektiva funktionella program, är det bara att ge dig ut på en promenad eller ännu hellre en löptur i naturen.

Det är av denna anledning Me-Maximilians program för utveckling av individens fulla potential också har ett fokus på fysisk rörelse. Läs gärna om vårt program Profound Simplicity i tidigare bloggar där vi hjälper dig att utveckla din fulla potential med hjälp av kognitiva verktyg i världsklass kombinerade med fysisk rörelse i en natur som inspirerar och öppnar upp ditt sinne för nya och mer effektiva funktionella program.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.