In Blogg

Denna intressanta fråga har intresserat den psykologiska forskningen ända sedan psykologen Abraham Maslow myntade begreppet ”Peak Experience” för mer än 40 år sedan. Jag själv har spenderat hela mitt yrkesverksamma liv åt att hjälpa klienter att förverkliga sin fulla potential.

Genom mitt arbete har jag dragit slutsatsen att ett av de hinder många upplever i sitt arbete med sin personliga utveckling är att de inte vet vad det innebär att ha förverkligat sin fulla potential. Inte heller hur man gör för att förverkliga sin fulla potential. Syftet med detta blogginlägg är att både resonera kring och förklara dessa frågeställningar. Det är svårt att kortfattat beskriva detta fenomen så mitt inlägg är något längre än vanligt.

Vad är en ”Peak Experience”?

I sin bok Towards a Psychology of Being(1968) definierar Maslow en Peak Experience som en episod eller plötslig våg där alla potentialer hos en person integreras på ett särskilt målorienterat och intensivt belönande sätt. Med det menas att hen är mer integrerad och mindre splittrad, mer öppen för nya upplevelser, mer spontan och uttrycksfull, mer fungerande, mer kreativ och humoristisk, större än sitt eget fysiska jag och mindre beroende av hens primitiva instinkter. I dessa ögonblick blir hen mer sitt verkliga JAG, mer kraftfull i att förverkliga sin fulla potential, sin förmåga, i närmare kontakt med den innersta kärnan av hens väsen, en mer fullständig människa.

Psykoterapeuterna Erik Jarlnaes och Josette van Lutelaar beskrev det så här.

“En ”Peak Experience” är det ögonblick där en person känner att allt kommer ihop, där man lyckas, det är en gränsöverskridande upplevelse, även när den inte leder till en guldmedalj. En ”Peak Experience” är en av de bästa upplevelser som en person någonsin har haft i sitt liv; en upplevelse där den normala uppfattningen expanderar på ett sådant sätt att man upplever att hen kan göra något hen normalt inte brukar göra. Det är en upplevelse där tiden står still, fysiska storlekar eller former ”förändras”. Färger kan förändras, bli ljusare, det finns en känsla av mjukhet, salighet, öppenhet och kärlek inuti personen. Det är som om en transformation av ens hela jag sker. Man minns erfarenheten tydligt och exakt för alltid, förmodligen har man inte delat den här erfarenheten med någon – och särskilt inte detaljer.”

I en ”Peak Experience” förlorar individen i alla fall tillfälligt all rädsla, även rädsla för att skada sig, förlora förståndet eller att dö.

Psykologen och forskaren Csikszentmihalyi beskriver en Peak Experience så här:

“En optimal upplevelse (Peak Experience) är känslan som uppstår när den tekniska kompetensen och utmaningarna står i balans med varandra i ett system med tydliga mål och regler som tydliggör hur väl man presterar. Styrkan i upplevelsen är så intensiv att man inte längre har någon uppmärksamhet för frågor av lägre betydelse eller bekymrar sig om problem och utmaningar. Medvetenheten om en själv försvinner och tidsramen förvrängs.”

Profound Simplicity tar sin utgångspunkt i “Peak Experience”

Det var för att hjälpa våra klienter att uppleva “Peak Experience” som vi skapade utvecklingsprogrammet Profound Simplicity. Hela programmet är optimerat för att deltagarna skall få uppleva Peak Experience när de klättrar och åker skidor i den orörda naturen i Wyoming.

Programmet bygger på att skapa ett Flow som hela tiden ökar energin hos deltagarna samtidigt som deras förmåga att vara närvarande i något väldigt avgränsat ökar, nämligen dettas skidåkning. Allt detta gör vi för att de ska få möjlighet att uppleva sin egen fulla potential och lära sig verktyg för att själva senare kunna skapa Flow och uppleva Peak inom vilket område som helst.

Hur kan jag förbereda mig för en ”Peak Experience”?

En av nycklarna är att skapa en process som skapar förberedelser för en ”Peak Experience”. Vi kallar denna typ av process för ”Flow” Det är en process som skapar ett tillstånd av hög energi inom oss som ökar sannolikheten för att få uppleva en ”Peak Experience”. Man kan skapa förutsättningar för en ”Peak Experience” men man kan aldrig garantera en som ett resultat av processen.

Vid en första anblick kan det tyckas som om en Peak Experience uppstår spontant, men när man tittar mer noggrant på fenomenet så verkar det som den oftast är ett resultat av någon form av strukturerad förberedelse. Erik Jarlneas pekar i sin forskning på att det är möjligt att öka sannolikheten för en Peak Experience.

Du måste våga leva på gränsen i din komfortzon

Processen förutsätter att vi vågar leva ett liv, i det jag beskrev i boken For Full Potentialsom det möjliga, det vill säga precis på eller precis utanför min komfortzon där utmaningen är precis i balans med eller lite större än min faktiska förmåga kan hantera. När detta händer ökar energinivån och en känsla av ”Flow” skapas.

Utmaningen är att om jag utmanar mig allt för mycket, det vill säga att utmaningen kräver en förmåga långt bortom det jag besitter kommer jag att uppleva ångest och rädsla. Om utmaningen i stället blir alldeles för låg i förhållande till min egen förmåga börjar jag förlora intresse för aktiviteten, och börjar känna mig uttråkad. Båda dessa situationer, förutsatt att jag tillåter mig att bli medveten om dem, stimulerar till att söka ett tillstånd där jag upplever ”Flow” igen. Varje gång jag tar ett steg i denna utvecklingsprocess blir kvaliteten på ”Flow”-tillståndet högre. Och för varje ny nivå jag tar ökar sannolikheten för att en ”Peak Experience” skall uppstå.

Känslan av flyt är en av de starkaste drivkrafterna bakom vårt utforskande av vår fulla potential och upptäckten av nya strategier för att hela tiden utvecklas. Den personliga utvecklingen är själva kärnan i essensen av ”Flow”.

Stanna inte för länge i din komfortzon

Av detta följer att vi människor inte kan uppleva lycka om vi alltför länge stannar kvar i vår komfortzon och fortsätter att göra samma saker på samma sätt. Vi kommer då slutligen att bli uttråkade och frustrerade om vi inte släcker ner helt. Det är vår önskan att uppleva lycka och lust som leder till att vi utforskar det möjliga det vill säga att vi finner aktiviteter som utvecklar våra färdigheter eller att vi upptäcker nya sätt att konkretisera dessa färdigheter.

Du måste känna lidande för att uppnå “Peak Experience”

Ritualen bygger på antagandet att där måste finnas lidande innan upplevelsen av Peak kan ske. Det upplevs ibland som att jag inte längre gick på marken utan svävar ovanför den. Det känns otroligt lätt utan någon ansträngning. Jag kan fortsätta upp för berget hur länge som helst, som om jag hade vingar. Omgivningarna upplevs som hissnande vackra, färgerna från träden och snön är intensivt grön och vit. En annan vanlig strategi för att skapa Flow är genom att stimulera den sensoriska upplevelsen. Detta kan ske genom att vi upplever ett konstverk, naturen, att vi målar, lyssnar på eller spelar musik, smakar olika typer av mat, genom att röra oss, dansa, sporta, men också genom att ha sex.

Det handlar om att ta kontroll över din medvetenhet och att skapa förutsättningar för att fokusera all din uppmärksamhet på en avgränsad sak. Både genom att förstärka koncentrationen, vilket du kan göra med fysiska aktiviteter, disciplin, beteenden, vanor eller ritualer och träning av dina sinnen, för att skapa ett tillstånd där du upplever genuin lycka.

Kroppens Flow och Peak Experience

Kroppen spelar en viktig roll både när vi skapar förutsättningar (Flow) och för själva Peak upplevelsen i sig själv där min upplevelse av min egen kropp förändras. Det beskrivs i bland att man rör sig med en sorts smidighet och elegans. Flow handlar om kroppen. Flow är som en uppvärmning, där jag förbereder kroppen, ser till att den blir varm och stark, för att skapa ett tillstånd av hög energi.

Att skapa Flow är en förutsättning för att få uppleva Peak. Det kan även innebära fysisk ansträngning och det krävs disciplin för att skapa. Det innebär att utan hårt arbete och kaos så skapas inte förutsättningarna för Peak.

Extrem fysisk ansträngning över lång tid är ett sätt att skapa förutsättningar för “Peak”. Det blir som en ritual som många upplever på fjällvandring eller på långa toppturer i bergen. Vi behöver ritualen för att skapa rätt förutsättningar, att komma in i rätt rytm (flow).

I detta nu

När du läser detta blogginlägg är jag i Jackson Hole med en grupp ledare som för första gången under fem dagar ska genomföra utvecklingsprogrammet Profound Simplicity. Min ambition och innerliga önskan är att deltagarna någon gång, antingen under resan eller i närtid efter hemfärd, ska få uppleva såväl “Flow” som “Peak Experience”. Jag och mitt team ska göra vårt yttersta för att skapa goda förutsättningar för att detta ska kunna ske.

//Maxi

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Skriva din sökfras här och tryck enter