Kategori Blogg

I mitt jobb hör jag ofta att människor uttrycker en rädsla föra att vara öppna och ärliga med vad de egentligen tycker och tänker för att de tror att de kommer straffas eller ännu värre; förlora jobbet.

Mod leder till framgång

Det konstiga är att detta inte alls stämmer överens med den verklighet jag ser i mitt arbete med att utveckla organisationer och ledare. Jo, jag har sett och upplevt hur organisationer kan reagera och agera mot visselblåsare som avslöjar en verklighet som ingen vill se som t ex “Maciariniskandalen”, men detta är undantag i min värld. Det jag oftast ser när medarbetare vågar vara öppna, raka och ärliga när ett bolag till exempel försöker få igenom en riskfylld strategi, försöker förändra en orättvis policy eller protesterar mot oetiska beteenden, är att de stärker sitt varumärke och sitt inflytande i organisationen.

Mod genererar ofta belöning

Modiga medarbetares rykten och historik tillåter dem att göra större framsteg än andra kollegor som av olika orsaker agerar, som de tror, mera taktiskt. Deras genomslag i organisationen blir ännu större när de gör det på ett ansvarsfullt sätt. Dessa individer får oftast inte betala ett högt pris för sin ärlighet och rakhet utan, tvärt om, belönas de oftast för sitt mod.

Mod kan vem som helst lära sig

Jag har sett många medarbetare skapa positiva förändringar i sina organisationer genom att våga vara ärliga och raka utan att deras karriärer slagits i spillror. Deras framgång har varit en konsekvens av ett antal attityder och beteenden som vem som helst kan lära sig och inte på några medfödda karaktärsdrag. Medarbetare som uppvisar dessa attityder och beteenden kan sägas vara kompetenta i sitt mod genom att de skapar rätt förutsättningar för att agera genom att säkerställa ett starkt rykte i organisationen och genom att alltid ha säkrat en alternativ plan om saker och ting inte går som de tänkt sig.

Modiga medarbetare väljer sina slag med omsorg, analyserar om det verkar klokt att agera i just denna situation mot bakgrund av deras egna värderingar, timingen och hur viktigt detta är ur ett helhetsperspektiv. De säkerställer att deras förutsättningar för att lyckas är maximala genom att noggrant välja och ta ansvar för hur de kommunicerar och hanterar sina känslor. De säkerställer sina affärskritiska relationer genom att följa upp hur deras budskap eller agerande mottagits.

Mod handlar om att ta en risk

Detta sätt att agera och kommunicera är lika viktigt oavsett om du pressar på för en större förändring eller om du adresserar ett mindre problem. När du läser detta kanske du tycker jag är allt för naiv och visst händer det att individer som uppvisar ett mod och öppet deklarerar sina tankar och åsikter i olika situationer får betala ett pris, när de utmanar auktoriteter, normer och värderingar och olika institutioner. Mod handlar ju när allt kommer omkring om att ta en risk för en värdig sak. Om ingen någonsin blev uppsagd, socialt isolerades, eller drabbades av andra konsekvenser för en specifik handling, skulle vi inte kalla det mod.

Resultatet av ditt mod beror på hur du agerar

Om du utmanar ett olämpligt beteende hos en kollega som du har en bra relation med är sannolikheten för att detta leder till positiva resultat i längden större än om du bara blundar för det hela. Det spännande är att forskningen visat att även i de fall resultatet av den modiga handlingen inte blir positiv så upplever de flesta att det var det rätta att göra. De var stolta över att de vågade stå upp för något som de ansåg vara rätt, men de önskade ofta att de gjort det på ett skickligare sätt.

Genom att följa nedan beskrivna principer kan du, oavsett var i organisationen du befinner dig, förbättra dina chanser att uppnå en positiv förändring när du beslutar dig för att agera modigt.

  1. Modiga medarbetare vänder inte kappan efter vinden

Forskning har visat att de medarbetare som skapar positiva resultat genom sitt modiga agerande ofta har bevisat sin kompetens inom sitt ansvarsområde över lång tid samt att de är motiverade av att förverkliga organisationens mål och visioner. De har uppvisat en förmåga att både kunna stå bakom och backa upp gemensamma beslut även när majoriteten tycker annorlunda. De har genom detta beteende byggt upp det psykologer kallar en idiosyncracy kredit – ett positivt rykte baserat på deras historik av kompetens och att följa spelreglerna. Detta har de användning av när de utmanar normer och de med mer formell makt än de själva. När individer med mindre positivt rykte i organisationen står upp för viktiga och legitima förändringar tenderar de att vara mindre framgångsrika.

  1. Kompetent mod bygger tillit

Kompetent modiga personer arbetar på att bygga upp en tillit hos dem som ser dem som sina förkämpar. De investerar även i dessa relationer – engagerar sig med var och en individuellt, tar sig tid vara empatiska med dem och hjälpa den utvecklas professionellt.

I bland fungerar det inte trots att man har gjort alla förberedelser rätt. Människor med ett kompetent mod har utvecklat en förmåga att hantera konflikter som kan uppstå på grund av deras handlingar. Det kan handla om att hitta strategier för att bli oumbärlig i organisationen, hela tiden ha aktiva alternativplaner eller att minska sitt ekonomiska beroende av sin anställning.

  1. Varje möjlighet att visa sitt mod är inte värt det

Människor som är framgångsrika när de agerar modig ställer sig själva två frågor innan de agerar:  Är det här viktigt på riktigt? Och är det rätt timing att ta upp det? Om det är viktigt eller inte är ju subjektivt. Det beror på vad du vill uppnå och dina värderingar samt dina kollegors, andra intressenter och organisationen självt.

När du funderar på om en situation är viktig på riktigt eller inte, så var medveten om dina känslomässiga knappar. Tillåt dig själv att förstå och vara medveten om dem men låt dig inte bli kidnappad av dem. När du funderar på om du skall engagera dig i en viss frågeställning kan det vara värt att reflektera över vad utfallet kan tänkas bli – och om det kommer att bidra till att förverkliga eller förhindra förändringen. Fråga dig själv är det verkligen är här jag kommer att vinna eller förlora matchen?

  1. Människor med ett kompetent mod är mästare på att agera i rätt tid

För att undvika att upplevas som besvärliga så är det mindre sannolikt att modiga personer kommer att agera i en situation när de precis har utnyttjat sina hårt förtjänade idosyncracy krediter. De är väl medvetna om vad som händer runt omkring dem själva och om det är rätt eller fel tillfälle att agera. De håller sig uppdaterade på hur pass positiv inställningen är till deras frågeställning eller sak i organisationen. Det som för ett år sedan var omöjligt kan nu vara nödvändigt.  Om de inte kommit till slutsatsen att det är nödvändigt att agera för att bevara sin integritet eller för att så ett frö till sin idé så kommer inte kompetent modiga individer att agera förrän de runt omkring dem är redo att ta det på allvar.

Mod på arbetsplatsen handlar självklart om mer än förberedelser. Förr eller senare måste du agera. När du ska agera kompetent modigt är det viktigt att tänka på följande:

  • Rama in ditt budskap på ett sätt som dina mottagare kan relatera till
  • Använd data på ett effektivt sätt
  • Facilitera känslorna i rummet

Kompetent modiga personer kopplar samman sin frågeställning med organisationens prioriteringar och värderingar eller förklarar hur den adresserar oron hos viktiga intressenter. De säkerställer att beslutsfattare känner sig involverade – inte attackerade eller undanskuffade.

Me-Maximilian har över 25 års erfarenhet av att stötta individer, grupper och organisationer i deras resa mot att utveckla ett kompetent mod. Hör av dig om du vill veta mer vad det skulle innebära för dig och din organisation.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.