Kategori Blogg

Jag vet att det innebär mycket kaos och hårt arbete att förverkliga det extraordinära. För att orka detta måste jag känna och uppleva passion i förhållande till det jag jobbar med. 

Jag har lärt mig av mina erfarenheter

Jag har precis gjort det själv så jag vet vad jag pratar om. Jag skapade tillsammans med en kollega det skarpaste förändringskonceptet som finns på marknaden i dag men kände att när de 3 första faserna av utveckling, formulering och testning var över så hade jag ingen passion för själva företaget eller vart det skulle ta vägen. Det var uppenbart att det som skulle krävas för att utveckla företaget hade jag ingen passion för. Jag försökte ett par år men märkte att jag bara mer och mer gick in i någon form av överlevnad där jag blev allt mer isolerad i mig själv och bara upplevde smärta och frustration när jag skulle samarbeta med de andra. Det var då det slog mig att om jag med trovärdighet skall kunna hjälpa andra att göra lustfyllda val måste jag tillåta mig att göra det samma.

Utifrån denna insikt har jag valt att föra samman allt det jag upplevt som lustfyllt och effektivt under mina 25 år som konsult i olika konstellationer och i olika koncept.

Me-Maximilian fokuserar sitt arbete på att stötta 2 kategorier av människor, dels elitidrottare och tränare och dels executives. Valet att fokusera på dessa 2 grupper kommer sig ur hypotesen att genom att påverka seniora strategiska ledare påverkar vi förutsättningarna för många andra att få möjligheten att utforska och förverkliga sin egen sanna potential och arbetet med elitidrottare ger oss möjligheten att dra nytta av deras enorma driv och motivation att hela tiden bli bättre när vi utvecklar metoder och verktyg för personlig utveckling.

Samma utmaningar

Vår erfarenhet säger oss att dessa båda kategorier har väldigt mycket gemensamt och att de kan ha väldigt stor nytta av varandra. Näringslivet får tillgång till de allra senaste och kraftfullaste verktygen för personlig utveckling. Verktyg som är noga testade och utprovade på våra elitidrottare. De får även kontakt med och en nära relation till unga talanger inom elitidrotten som verkligen utforskar det möjliga och förverkligar det extraordinära vilket bidrar till inspiration och lärande. Genom det arbete vi gör med näringslivet kan vi bygga stödstrukturer för nästa generations svenska olympier och även skapa de relationer och kontakter som kan vara viktiga för deras framtid när de slutat idrotta.

Above and beyond

Me Maximilian stöttar sina klienter med hjälp av ett nätverk som utifrån varje konkret uppdrag sätts samman i olika konstellationer av extremt kompetenta individer som jag lärt känna under årens lopp. Vi hålls inte samman av någon affärsmodell eller några kontrakt utan vårt samarbete bygger på passion och en gemensam önskan att gå above and beyond i varje uppdrag tillsammans med våra klienter. Vi jobbar otroligt tätt tillsammans med våra klienter och bygger ett starkt gemensamt vi tillsammans med dem. Tillsammans bygger vi skräddarsydda stödstrukturer som tillåter våra klienter att utforska det möjliga och uppnå det extraordinära på ett systematiskt sätt som skapar effektivitet men inte minst psykologisk trygghet och lust.

Släpp taget

Skall vi orka med det förändringstryck som alla talar om måste vi tillåta oss att släppa taget om de strategier som försöker kontrollera verkligheten och med hot om represalier eller med hjälp av morötter, t ex bonusar, skapa en kultur av att bara göra det nödvändiga och i stället skapa en kultur byggd på lust och nyfikenhet av hur långt vi tillsammans kan gå. Styrkan i det kollektiva ligger inte bara i att det löser dagens komplexa problem bättre utan framförallt i att det skapar en meningsfullhet på ett djupare plan som är helt avgörande för att människor skall komma hela sig själva i en arbetsprocess. I Me-Maximilian fokuserar våra stödstrukturer på att skapa fullt engagemang från alla människor i organisationen.

Personlig utveckling

Me-Maximilian fokuserar på personlig utveckling antingen individuellt genom personliga stödstrukturer eller i grupp genom stödstrukturer för utveckling av de strategiska ledningsgrupperna. Coachningprogram och program för utveckling av ledningsgrupper har 2 fokus. Det första är att få loss individens eller gruppens sanna potential i förhållande till sitt sammanhang, det andra fokuset ligger i att efter det att första steget är taget så utforskar vi hur vi kan utveckla själva kontexten i sig för att förverkliga den fulla potentialen i klientens organisation.

Programmet Profound Simplicity

Utöver detta erbjuder Me-Maximilian ett exklusivt program för personlig utveckling där vi nyttjar kraften och styrkan i naturen för att på ett tydligare och kraftfullare sätt synliggöra de självpåtagna blockeringar som hindrar klienten från att ha tillgång till sin sanna potential fullt ut. Vi använder tydligheten och kraften i naturen för att väcka den passion och lust som krävs för att verkligen orka bryta igenom gamla blockeringar och släppa taget om gamla strategier som inte längre fungerar utan bara hindrar förverkligandet av klientens sanna potential. Vi kallar dessa program Profound Simplicity. Första programmet kommer gå av stapeln i Jackson Hole Wyoming mellan den 27/1-2/2 2019.

När resten av världen verkar fokusera på den digitala transformationen fokuserar Me-Maximilian på det djupt grundläggande mänskliga, d v s vårt behov av varandra. Genom att skapa arenor där vi tillsammans med våra klienter skapar en tillräcklig psykologisk trygghet för att våga omfamna våra rädslor släppa på vår sanna potential fullt ut. Vi behöver varandra för att lösa dagens och morgondagens komplexa problem. Vi behöver varandra för att skapa mening med våra liv. Vi behöver varandra för att våga se verkligheten så som den faktiskt är och för att fullt ut få tillgång till vår sanna potential.

 

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.