”Morgondagens ledare behöver ha förmågan att skapa förutsättningar för sina medarbetare att äga och ta ansvar för sitt eget arbete, ensamma eller tillsammans med andra.”

Morgondagens ledare behöver ha förmågan att skapa förutsättningar för sina medarbetare att äga och ta ansvar för sitt eget arbete, ensamma eller tillsammans med andra.

Me-Maximilian

Genom personlig utveckling med fokus på långsiktighet och mänskliga relationer skapar Me-Maximilian tillitsfulla, trygga och modiga ledare. Ledare som skapar långsiktigt hållbara verksamheter med extraordinära resultat tack vare fysisk, intellektuell och emotionell närvaro.

Med lång erfarenhet inom både modern prestationspsykologi och elitidrott erbjuder vi unika och utmanande metoder och verktyg till näringslivets ledare. Målet är alltid att utveckla modiga och trygga ledare som förmår utveckla verksamheten till dess fulla potential.

Quote

”Att vara fullt ut närvarande är att i ett givet läge vara närvarande i din kropp, dina tankar och dina känslor samt att ha tillgång till hela din sanna fysiska, intellektuella och emotionella potential.”

– Maxi Tropé, grundare och vd

Vision

Ett inkluderande samhälle som grundar sig i mänsklig dialog och sunda relationer. Ett samhälle där alla ledare är trygga och modiga och med lust vågar tro på, förverkliga och utmana sin idé, sig själv och sin verksamhet.

Mission

Att genom personlig utveckling ge stöd, inspiration och verktyg till människor som vill släppa sina självpåtagna begränsningar med målet att utvecklas för att nå sin fulla potential och extraordinära resultat.

Värdegrund

Vi har en grundmurad tro på att ett långsiktigt hållbart och inkluderande samhälle med ett näringsliv som blomstrar bygger på trygga och modiga individer och ledare.

Vår värdegrund ska leda oss i vardagen och hjälpa oss att prioritera klokt och fatta välgrundade beslut. Allt vårt arbete utgår ifrån fyra värdeord:

 • PASSIONERADE. Vi är passionerade rakt igenom hela processen. Vi brinner för att skapa trygga och modiga ledare som med lust vågar tro på, förverkliga och utmana sin idé, sig själv och sin verksamhet. Vi tror även att passionen hos våra kunder och deltagare är en framgångsfaktor för att nå de högt uppsatta målen.
 • UTMANANDE. Det är utmanande att genomgå våra utvecklingsprogram. Det krävs både fysisk, emotionell och intellektuell närvaro för att nå målen och det kräver fullt fokus och närvaro av så väl deltagare som handledare.
 • TILLITSFULLA. Vi har alltid full tillit till våra deltagares kompetens och förmåga. Vi på Me-Maximilian tillhandahåller en stödstruktur och unika metoder och verktyg – sedan lämnar vi med full tillit till våra deltagare att utveckla sin fulla potential i en trygg kontext.
 • AFFÄRSPARTNER. Vi är den självklara affärspartnern. Vi har alltid både affären och individen i fokus och arbetar både strategiskt och målinriktat. Vi lovar mätbara resultat!

Om Maxi Tropé

Maxi Tropé är grundare av och vd för Me-Maximilian och har över 25 års erfarenhet av ledarskapsutveckling med fokus på både prestationspsykologi och elitidrott. Kombinationen av utbildning inom både psykologi och företagsekonomi samt en idrottskarriär inom elitishockey gör att Maxi Tropé är banbrytande i branschen.

Maxi Tropé har gått i bräschen och varit drivande för utvecklingen inom personlig utveckling och prestationspsykologi. Han har introducerat flera av de idag vedertagna modellerna för personlig utveckling, till exempel Human Element, på den Skandinaviska marknaden. Övriga metoder som Maxi har stor erfarenhet av är MBTI, Förändringens fyra rum, NLP och Hypnosterapi. Utöver det har Maxi också utvecklat ett antal egna metoder och modeller. 

Med sin gedigna erfarenhet inom både modern prestationspsykologi och elitidrott erbjuder Maxi unika och utmanande metoder och verktyg till näringslivets ledare. Målet är alltid att utveckla modiga och trygga ledare som förmår utveckla verksamheten till dess fulla potential.

Samarbetspartners

Tack vare ett antal utvalda samarbetspartners kan Me-Maximilian erbjuda ett starkt och brett utbud av tjänster.

 • CANDI Communication är en kommunikationsbyrå med ett starkt affärsfokus. Alla byråns uppdrag driver tydligt kundernas affär och möjliggör, långsiktigt, ett starkare affärsresultat. Candi riktar sig till alla typer av verksamheter och erbjuder tjänster som innefattar allt från etablering av grundläggande kommunikationsfundament till effektiv internkommunikation och skapandet av förtroendekapital hos externa intressenter.
 • DARE är ett globalt nätverk som består av erfarna handledare med spetskompetens inom personlig utveckling. Grundare till DARE är Cecilia Sjöstrand, Anders Roos och Maxi Tropé som tillsammans med sina deltagare skapar gemensamma lärzoner där erfarenhetsutbyte sker mellan såväl handledare som deltagare med utgångspunkt i att skapa full närvaro såväl intellektuellt som emotionellt och fysiskt.
 • Johanna Bergman, universitetsadjunkt idrottsvetenskap Malmö Högskola, STAC Elittränare, tidigare fystränare i FC Rosengård
 • Freddie Sjögren, fystränare Malmö Redhawks
 • Go West – personlig resebyrå med skräddarsydda resor till Nordamerika, bl a till skidparadiset Jackson Hole, Wyoming, USA.
 • Snö & Sjö i Limhamn – specialbutik som strävar efter att ge maximal service i kombination med produkter med bra kvalité till rätt pris.
 • GoldLife – webbyrå med lång erfarenhet och kunnande av att planera, designa och utveckla webbplatser i WordPress.