In Blogg

I en allt mer föränderlig värld blir samarbete och förmåga att skapa tillit allt viktigare för organisationer som vill frigöra sin fulla potential. Det är inte alls konstigt att dagens ledande organisationer fokuserar på den mänskliga faktorn.

Trots det stora fokuset på ny teknik och digitalisering kommer fler och fler till insikt om att framgång i den “nya” världen handlar om ledarskap – och framförallt om förmågan att skapa ”psykologisk trygghet”.

Vad innebär psykologisk trygghet?

Uttrycket psykologisk trygghet används idag ofta och börjar få samma status som företagskultur och medarbetartillfredsställelse. Men vad är egentligen psykologisk trygghet?

Du har kanske själv aldrig använt termen psykologisk trygghet, men om du någon gång har känt dig trygg och tillfreds i ett team så kan du mycket väl ha upplevt det.

William A Kahn, psykolog och professor vid Boston University, definierar psykologisk trygghet som ”Att jag kan synliggöra och använda mig själv fullt ut, utan risk för negativa följdverkningar på min självbild, status eller karriär”. Med andra ord, att medlemmarna i teamet känner sig accepterade och respekterade i sin nuvarande roll.

Konceptet psykologisk trygghet introducerades första gången av Harvardforskaren Amy Edmondson som myntade begreppet och definierade det som ”En upplevelse som delas av alla medlemmar i teamet”, det vill säga att det är säkert att ta risker i samspelet med andra i teamet.

Ur ett klimatperspektiv karakteriseras ett team med psykologisk trygghetav tillit och ömsesidig respekt mellan medlemmarna i teamet, där individerna känner att det är tillfredställande att vara sig själv.

Google först ut

Men det var inte förrän Google fattade hur viktig psykologisk trygghetär som de flesta började ta det på allvar. Google ville ta reda på vad som krävs för att skapa det optimala teamet, ”teamet med full potential”, och sjösatte projekt Aristoteles. Detta projekt identifierade att den viktigaste faktorn för att skapa ett team med full potential är psykologisk trygghet.

Men precis som när det gäller de andra frågeställningarna som rör den mänskliga faktorn på individ eller kulturnivå upplever de flesta att detta är svåra områden att få grepp om. Många ledare tycker att den mänskliga aspekten av verksamheten känns övermäktig och svår och att jobba med. Dessa områden kräver systematik och fokus över lång tid, men det är ingen ursäkt för att inte utforska hur du kan stärka den psykologiska tryggheten i din organisation.

Varför är psykologisk trygghet så viktig?

Precis som Google visade i projekt Aristoteles, att psykologisk trygghet är den viktigaste faktorn för att skapa optimala team, backas detta resultat upp av annan forskning. Bear & Frese, två forskare vid University of Giessen i Tyskland, har pekat på att när psykologisk trygghet existerar på en arbetsplats är sannolikheten större att utvecklings- och innovationsprocesser blir framgångsrika. Utöver detta har forskning visat på följande positiva påverkan i organisationer med psykologisk trygghet:

 • Lättare att behålla nyckelmedarbetare
 • Medarbetarna kan, på ett mer effektivt och kreativt sätt, hantera spänningarna mellan olika idéer från olika teammedlemmar
 • Intjäningsförmågan per anställd ökar
 • Team med psykologisk trygghet rankas som dubbelt så effektiva av sina överordnade chefer

Hur skapas ett klimat av psykologisk trygghet?

I sitt TedX Talk ”Building a psyhkological safe workplace” pekar Amy Edmondson på tre viktiga faktorer som skapar psykologisk trygghet i ditt team.

 1. Definiera arbetet som en läroprocess, inte en genomförandeprocess.
 2. Erkänn dina egna tillkortakommanden. Edmondson och Google pekar på att team som öppet vågar prata om och utforska sina misstag uppvisar en högre psykologisk trygghet men även en ökad effektivitet.
 3. Ställ nyfiket utforskande frågor. Varje gång du avstår från att ställa en fråga som du vill ställa förvägrar du dig själv och de andra ett tillfälle att lära. Använd systematiska incheckningar vid era team-möten. Fårga till exemoel varför är jag här eller hur är jag här?

Konkreta exempel

Utifrån Edmunds tankar presenterar jag här några exempel på vad du kan göra för att stärka den psykologiska tryggheten i ditt team.

 • Inför viktiga beslut, se till att samla in och sprid allas åsikter i gruppen innan ni möts för att diskutera dem.
 • Säkerställ att alla som vill haft möjlighet att föra fram sina åsikter innan ni fattar beslutet.
 • Försök alltid testa och experimentera med olika möjliga antaganden/idéer i stället för att fokusera på ett förslag.
 • Om det finns konflikter eller meningsskiljaktigheter i teamet diskutera dessa med hela teamet närvarande och inte bara mellan 2 eller 3 personer.
 • Uppmuntra och uppskatta när andra tar sig tid till att utmana dina tankar och idéer.

Hur mäter jag psykologisk trygghet?

Min rekommendation är att mäta livfullheten i organisationen. I verksamheter som är effektiva över tid finns en livfullhet. Inte en livfullhet i termer av practical jokes eller påklistrad social samvaro, utan livfullhet i arbetet – ja, arbetsglädje helt enkelt.

Vi i Me-Maximilian har 25 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att stärka sin psykologiska trygghet. Hör av dig så berättar jag gärna mer om vad vi kan göra för just din organisation eller ditt team.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Skriva din sökfras här och tryck enter