Kategori Blogg

När alla medarbetare i en organisation oavsett hierarkisk nivå vågar delge sina tankar och åsikter för att förbättra och utveckla organisationens förmåga att förverkliga sina mål är alla vinnare. Vill du lyckas med din förändringsresa? Då har du inget annat val än att skapa psykologisk trygghet i din organisation.

Kungligheterna i Shakespeares pjäser har ofta den goda smaken att hålla sig med en hovnarr vid sitt hov. En människa som har rätten att helt öppet uttrycka olika kritiska sanningar utan rädsla för vedergällning. Seden kring dessa hovnarrar är ett bevis på narrens visdom men även på ledarens visdom i att anställa narren. Den beskrivna strategin gör narren till en ovärderlig del i ledningssystemet genom att fungera som en källa för kritiska sanningar och uppriktighet som är helt nödvändiga för att ledaren skall få tillgång till ärlig och heltäckande information vilket i sin tur är helt avgörande för att fatta kloka och snabba beslut, det vill säga rätt beslut till relevanta problem.

Sanning som en konkurrensfördel

De organisationer som har förmågan att agera snabbt, kanske till och med först, på rätt problemställning skaffar sig och behåller ofta en konkurrensfördel gentemot andra i samma affärssegment. Förmågan att agera och förverkliga sin organisations sanna potential kräver att vi har förmågan att identifiera möjligheterna i rätt tid, och detta kräver tillgång till snabb och relevant information. Detta kombineras ofta med en snabb kollektiv inlärning och etablerande av nya förbättrade rutiner och processer för att styra våra medarbetares beteenden och vår organisations prestation.

Den viktigaste informationen finns oftast hos medarbetarna i första linjen och deras ledare – de medarbetare som oftast har med slutkund att göra och de ledare som stöttar medarbetarna i deras arbete. Det är medarbetarna i första linjen, de med lägst formell makt, som ofta har tillgång till den information och de sanningar som kan föra organisationen framåt.

Sanning och psykologisk trygghet

En arbetsplats som karakteriseras av psykologisk trygghet är en arbetsplats där medarbetarna inte är rädda för vedergällning när de tar interpersonella risker, så som att uttrycka sin sanning, utmana status quo, och sätta det egna egot åt sidan för att i stället samarbeta och kommunicera på ett sätt som stöttar det gemensamma övergripande syftet med organisationen.

 • Har du som ledare säkerställt den psykologiska tryggheten i din organisation så att alla medarbetare känner sig motiverade att uttrycka sin sanning?
 • Har du skapat en kultur som definieras av ärlighet, som inte bara tolererar sanningen utan också belönar de som vågar synliggöra sanningen?
 • Har ni en kultur som stöttar era medarbetare inte bara när det gäller att synliggöra vad som inte fungerar utan också stöttar dem i arbetet med att fixa det som inte fungerar eller ännu bättre att stötta förverkligandet av organisationens fulla potential?
 • Hur skapar man den psykologiska trygghet som skapar förutsättningar för medarbetarna att både se, förstå, acceptera och uttrycka verkligheten så som den ser ut, även den delen av verkligheten vi just nu inte har ett svar på?

Om du har bestämt dig för att skapa psykologisk trygghet i din organisation kan det vara en bra idé att implementera en eller flera av de strategier jag beskriver nedan.

 1. Anställ individer med mod och nyfikenhet

Börja med att identifiera individer som uppvisar ett starkt mod, modet att uttrycka sin sanning och modet att lyssna på andras sanningar. Även om alla medarbetare inte måste uppvisa ett starkt mod, så är det en stor konkurrensfördel att ha individer med denna förmåga på alla olika nivåer och områden i din organisation. Ju fler som uppvisar ett starkt mod ju bättre rustade är du och din organisation att möta dagen och morgondagens utmaningar karaktäriserande av större osäkerhet, komplexitet och ett ökat ömsesidigt beroende.

 1. Anställ ledare som är nyfikna och älskar att lära nytt

Alla dominerande ledarskapsmodeller innehåller ett stort mått av nyfikenhet och lärande som en av huvudkompetenserna för dagens och morgondagens ledare. Ledare med denna förmåga har större sannolikhet att söka olika sorters information och förståelse utifrån olika perspektiv på samma situation innan de fattar ett beslut – vilket är helt nödvändigt för att kunna hantera dagens och morgondagens allt mer komplexa utmaningar.

 1. Gör jobbet!
 • Utvärdera aktivt hur du reagerat i situationer där andra inte håller med dig, utmanar dina antaganden och/eller delger dig obehagliga sanningar.
 • Agera som en förebild som välkomnar andra perspektiv och andra sätt att se på saker och ting som inte är rädd för meningsskiljaktigheter, som aktivt söker olika perspektiv och uppmuntrar och firar medarbetare som vägar göra sin röst hörd.
 • Skjut inte budbäraren, försök att verkligen förstå budskapet och agera sen på budskapet.
 • I stället för att försöka finna undanflykter till olika typer av medarbetare eller kundundersökningar försök att verkligen förstå budskapet i dem och agera på det budskapet.
 • Skapa en kultur där olikheter och skilda ståndpunkter uppmuntras, där medarbetare uppmuntras att utmana varandras tankegångar och slutsatser och känner sig trygga att utmana gemensamma sanningar.
 1. Ta ägarskap, visa mod och nyfikenhet

Våga utmana din egna rädslor kring att uttala dina åsikter kring viktiga frågor. Identifiera områden där du kan testa och experimentera genom att genomföra små förändringar. Börja med att dela med dig av dina lärdomar med andra ledare och medarbetare i organisationen både i formella och informella kanaler.

Arbetsplats som karakteriseras av psykologisk trygghet

Eftertänksamma ledare fokuserar på att skapa en organisation och en arbetsplats som karakteriseras av psykologisk trygghet där alla chefer och medarbetare har förmågan att säga sanningen och lyssna på sanningen. Vi behöver kloka ledare som aktivt uppmanar människors röst, uppmuntrar människor att agera som narrar om och när det behövs och därigenom skapar kollektiv visdom.

Vad gör du för att skapa psykologisk trygghet i din organisation?

Genom Me-Maximilians ledarskaps- och coachningsprogram hjälper vi våra kunder att utveckla psykologisk trygghet i sina organisationer för att nå extra ordinära resultat. Hör av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig och din verksamhet för att utforska det möjliga och nå era mål.

 

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.