Kategori Blogg

De flesta organisationer och verksamheter befinner sig idag på någon form av förändringsresa. Få företag arbetar mot fasta mål, nästan alla mål är rörliga och förändras i takt med omvärldens förändrande behov och beteenden. I dag är förändring ett normalläge som alla måste förhålla sig till vare sig vi vill eller ej. Hemligheten för att lyckas med din verksamhets förändringsresa är att skapa ett ledarskap som bygger på vad som skapar vilja och motivation hos människor i stället för att försöka tvinga fram det.

Att försöka bestämma hur människor skall bete sig i olika situationer är detsamma som att försöka förändra andra människor, det vill säga ett hopplöst uppdrag om du vill förverkliga din organisations fulla potential.

Fråga dig själv!

Ställ följande fråga till dig själv: Hur reagerar du när någon (t ex din partner, dina föräldrar eller din chef) försöker förändra dig? Uppskattar du det? Uppskattar du deras förhållningssätt mot dig? Fundera på hur framgångsrik du själv varit när du försökt förändra någon annan?

De flesta människor uppskattar inte när andra försöker förändra oss. Sanningen är att vi inte kan motivera andra och vi kan inte heller förändra dem. Det vi kan göra däremot är att inspirera människor.

Inspirera!

När vi är inspirerade gör vi saker för att vi verkligen vill göra dem. Vår motivation kommer inifrån. När vi vill förverkliga vår organisations fulla potential handlar det om att få tillgång till den enorma kraft som finns i att medarbetarna själva har tagit ställning och själva valt att förändras för att de faktiskt vill och för att de vill komma åt något som är åtråvärt.

Det finns ett antal faktorer som är viktiga när vi skall inspirera andra:

  1. Ge en tydlig och begriplig bild av en framtid vi gillar, som ger oss energi och som vi vill förverkliga.
  2. Skapa den psykologiska trygghet där vi inte är rädda och där vi känner oss kapabla att hantera och visa upp vår förmåga att lösa upp de blockeringar och trögheter som kommer att utmana oss i resan mot det möjliga. Med andra ord ett tillstånd där vi känner att vi kan utveckla och använda hela vår sanna potential.
  3. Hur förhåller jag som ledare till mig själv och uppdraget?

Hanterar jag situationen på ett sätt som gör att jag framstår som kapabel och attraktiv. Är jag fullt ut närvarande fysiskt, emotionellt och intellektuellt? Det som är helt avgörande här är hur hälsosam min relation är till mig själv. Inkluderar jag hela mig själv i livet? Tar jag ansvar för mitt eget liv fullt ut och tillåter jag mig själv att uppleva hela mig själv och alla mina kroppsförnimmelser, känslor och tankar och funderingar så som de är utan att förvanska dem eller blockera dem?

Jobba med din inställning!

Det är när vi stöter på blockeringar och trögheter i vårt dagliga arbete som vår inställning blir avgörande. När det flyter på och allt går bra då känns det lätt och tillfredställande och vi är effektiva.

Men den verkliga utmaningen i resan mot det möjliga uppstår när det blir svårt (vi hittar inte lösningarna eller lyckas inte genomföra dem) och vi känner hur stressen i hela systemet ökar. Det är precis i dessa stunder som vår negativa inställning skapar enorma blockeringar och trögheter och vi brukar återvända till våra gamla beteenden och tankemönster. Det vi känner till är ofta det som känns tryggt trots att vi vet att det inte kommer att hjälpa oss att hantera blockeringarna och trögheterna på ett effektivt sätt.

Denna utmaning blir ännu större om våra tidigare erfarenheter av liknande processer är rädsla för misslyckande och att uppleva andra som inkompetenta så kommer denna inställning till den pågående förändringsresan att återvända blixtsnabbt när vi stöter på blockeringar och trögheter.

Ha ett positivt förhållningssätt!

Har vi däremot tidigare erfarenheter av att hantera de utmaningar som resan mot det möjliga innebär kommer vi känna tillförsikt och lita på andras förmåga att hantera denna resa. När vi har en positiv inställning till själva förändringsresan så blir även verkliga utmaningar mycket enklare att hantera. Stressen omvandlas helt enkelt till mer energi och upprymdhet som kan användas för att förverkliga förändringen i stället för att bli något som försämrar vår förmåga att hantera situationen.

Vår egen inställning är den hemliga ingrediensen i ett framgångsrikt förändringsrecept

Med en positiv inställning till själva förändringsresan blir vår förmåga att samarbeta med varandra och lösa konflikter mycket bättre. Vi tar vårt ansvar för de val vi gör och inte gör och de konsekvenser dessa skapar och vi förväntar oss att andra i organisationen gör detsamma. Vi tar inte kritik personligt. Vi lyssnar för att säkerställa att vi verkligen förstår i stället för att bara bekräfta vår egen inställning eller bild av situationen.

Vi gömmer oss inte, vi drar oss inte undan utan vi stiger fram och använder hela oss själva för att förverkliga vårt gemensamma mål. Vi säkerställer tydliga och klara överenskommelser och vi säkerställer att vi håller dem. Vi pratar till varandra, inte om varandra, och undviker att skapa skvaller och otydlig kommunikation byggd på hörsägen. En positiv inställning gör det dessutom enklare att hantera andra människor med en negativ inställning.

Me-Maximilian har 25 års erfarenhet av att stötta våra klienter att utveckla ett inspirerande ledarskap och en positiv inställning till att utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära. Tveka inte att höra av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just dig och din verksamhet.

 

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.