Kategori Blogg

Det har alltid pratats om hur viktigt det är med hög IQ och nästan alla högre befattningar genomgår begåvningstester för att visa att de passar för rollen. För att lyckas på den förändringsresa som de flesta bolag och organisationer befinner sig på idag krävs dock ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som i och för sig inte utesluter intelligens men som i större grad än tidigare fokuserar på EQ.

Som ledare idag behöver du kunna hantera press och stress på ett hälsosamt sätt, visa empati och kunna samarbeta. Du behöver kunna förstå och inspirera de människor som du arbetar med för att kunna nå extra ordinära resultat.

Vilka är då fördelarna med att utveckla sitt EQ? Jo, människor med högt utvecklad EQ har följande förmågor:

  1. Förmåga att hantera press och stress på ett hälsosamt sätt

Förmågan att hantera pressen och stressen att leverera allt bättre och bättre resultat, under allt tuffare och tuffare förutsättningar bygger på vår förmåga att hantera våra egna känslor på ett hälsosamt och effektivt sätt. Människor med hög EQ har en högre medvetenhet och kunskap om sina egna reaktioner, både fysiskt och känslomässigt, i realtid vilket innebär att de har en bättre förmåga att hantera olika nivåer av press och stress. De har bättre utvecklade strategier och hälsosammare stödstrukturer som fortsätter att fungera effektivt även i utmanande situationer. Den allt högre förändringstakten i våra organisationer kommer att skapa en allt högre stressnivå på våra arbetsplatser vilket medför att förmågan att hantera denna stress på ett hälsosamt sätt blir en allt viktigare kompetens.

  1. En bättre förståelse för och samarbetar bättre med andra människor

Människor med högt utvecklad EQ är mindre defensiva och mer mottagliga för feedback som fokuserar på områden de kan utveckla. I samma takt som förmågan att jobba effektivt i olika team blir allt viktigare för att vi skall lyckas så kommer förmågan att förstå och samarbeta effektivt med andra att bli allt viktigare. Dessa individer kommer därför att bli allt mer eftertraktade. Människor med hög EQ har en välutvecklad förmåga att skapa förtroendefulla relationer med människor oavsett kulturell bakgrund eller personlighet. Detta kommer bli en allt viktigare tillgång i en allt mer globaliserad värld.

  1. En mycket bra förmåga att lyssna på andra

Alla vill komma till tals och bli förstådda. Förmågan att lyssna och besvara andra är avgörande för förmågan att utveckla starka och effektiva arbetsrelationer. Många av oss är inte så bra som vi borde, på att verkligen lyssna på vad andra verkligen säger.

På grund av sin förmåga att förstå andra har människor med en välutvecklad EQ en bättre förmåga att sätta sina egna känslor och behov åt sidan för att verkligen fokusera på andras. Deras förmåga att plocka upp och lägga märke till andras känslostämning, genom till exempel tonläge och kroppsspråk, ger dem en fördel när det kommer till att samarbeta med andra i team.

  1. En väldigt bra förmåga att ta till sig feedback

Rak och ärlig feedback med rätt tajming är helt avgörande för vår förmåga att prestera på jobbet. Människor med välutvecklad EQ är mindre defensiva och mer öppna för feedback från andra och då framför allt när det gäller områden som behöver utvecklas. Deras hälsosamma självkänsla tillåter dem att förhålla sig positiv till feedback som pekar ut områden där de kan bli bättre i stället för att ta denna typ av feedback personligt.

  1. En högt utvecklad empati

Människor med en välutvecklad EQ har bättre förmåga att sätta sina egna behov och känslor åt sidan och fokusera på andras. Samarbete handlar inte bara om logisk problemlösning, det handlar även om hur man reagerar på andra teammedlemmars känslor. Människor med en välutvecklad EQ har en förmåga att använda sin sensitivitet för att förstå varför andra tänker och reagerar som de gör i olika situationer och därmed en förmåga att skapa tillit och enighet. Detta skapar förutsättningar för teamet att fullt ut kunna fokusera all energi på att lösa sin uppgift i stället för att behöva ägna sig åt en massa samarbetsproblem och internpolitik. Deras sensitivitet för andras behov och preferenser fungerar som smörjmedel för samarbetet i teamet.

  1. En förmåga att fungera som en attraktiv förebild för andra människor

Människor med en välutvecklad EQ blir inte speciellt nervösa eller stressade när saker och ting inte går som planerat. Deras förmåga att skapa förtroendefulla relationer med andra ökar sannolikheten för att andra skall anstränga sig för att efterlikna dem och deras agerande i utmanande situationer. Det är detta som gör att människor med en välutvecklad EQ har en så stor påverkan på andra i organisationen oavsett roll eller officiell titel. Förmågan att inte dras ner i vardagens dagliga irritationsmoment och problem gör att de får en enorm respekt både från överordnade likväl som från kollegor.

  1. En förmåga att fatta mer eftertänksamma och noggranna beslut

På grund av deras förmåga att även fullt ut kunna se saker och ting från andras perspektiv så har människor med en välutvecklad EQ bättre förmåga att förstå hur sina kollegor fattar sina beslut och hur de kommer att påverka andra. Detta skapar inte bara en bättre förmåga att fatta rätt beslut utan rent generellt skapar det också en bättre förmåga att hantera de negativa konsekvenser som kan uppstå vid beslut som visade sig inte vara så bra. Förmågan att kunna se, förstå och acceptera resultatet av sina val tillåter människor med en välutvecklad EQ att arbeta mer proaktivt. Människor som uppvisar en bättre förmåga att anpassa sig till förändringar, hantera sina känslor, samarbeta väl med alla typer av individer värderas redan högt i våra organisationer. Men mot bakgrund till den allt högre förändringstakten i dagens samhälle kommer individer med en välutvecklad EQ att bli ännu mera attraktiva.

Genom Me-Maximilians ledarskaps- och coachningsprogram hjälper vi våra klienter att utveckla sitt EQ för att nå extra ordinära resultat. Hör av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig och din verksamhet för att utforska det möjliga och nå era mål.

 

 

 

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.