In Blogg

Trenden i dag på våra arbetsplatser, är att vi tillhör fler och fler olika team, vissa är tillfälliga och andra är mer bestående. Detta innebär att vi måste knäcka koden kring hur vi skapar ett högpresterande samarbete utan den stabilitet som tidigare utgjort grunden för högpresterande samarbete.

Hur förvandlar jag en grupp med olika förmågor till ett högpresterande team?

Denna frågeställning blir allt viktigare då dagens utmaningar blir allt mer komplexa och utgången allt mer osäker, vilket ställer väldigt stora utmaningar på samarbetet. Vi måste lära oss att kunna samarbeta i stora grupperingar över hela jordklotet, grupperingar som hela tiden skiftar beroende på vilka kompetenser som för tillfället behövs. Att samarbeta över traditionella gränser blir allt viktigare men det är samtidigt väldigt svårt.

Professionella kulturkrockar blir allt vanligare på grund av att olika professioner tänker olika, har olika värderingar, olika syn på hur lång tid saker och ting tar och ibland sitt helt egna språk som de uttrycker sig på, underliggande konflikter och kulturkrockar mellan olika specialistgrupper. Utmaningarna att skapa ett högpresterande samarbete över professionerna är mycket större än många tror. Men om vi vill lösa dagens och framför allt morgondagens verkliga utmaningar och ha möjlighet att förverkliga den värld vi vill leva i är detta ett problem vi måste lära oss att hantera. Lösningen kommer att kräva ett samarbete där många olika professioner i olika bolag på olika kontinenter måste samarbeta för att vi skall ha en chans att lösa dessa stora utmaningar.

Vad är hemligheten bakom att skapa tillfälliga högpresterande tvärfunktionella team och vad kan en gruvolycka i Chile lära oss om konsten att skapa högpresterande tillfälliga kross funktionella team?

Ett trettiotal gruvarbetare sitter, efter ett ras, fast mer än 1000 meter under jord med förnödenheter för max 2 dagar. Vad göra? Det finns inget facit på hur man hanterar en sådan här situation. Det finns inga kända lösningar på hur man kan borra sig ner så långt på så kort tid att det går att rädda gruvarbetarna i tid och det finns ingen enskild specialistgrupp som har svaret på denna utmaning.

Skapa högpresterande samarbete är A och O

För att överhuvud taget lyckas med denna enorma utmaning var man tvungen att otroligt snabbt skapa ett högpresterande samarbete mellan en grupp människor med olika professioner från olika länder, med olika idéer på hur detta problem skulle kunna lösas och som aldrig tidigare hade träffats och utan att det fanns några som helst givna processer för hur ett sådant här arbete skulle genomföras.

Denna tillfälliga grupp av högspecialiserade individer angrep utmaningen genom att de testade, misslyckades och testade igen och igen och igen tills de till slut lyckades med det tillsynes omöjliga att rädda gruvarbetarna i tid. Den sammansatta gruppen var ödmjuk inför den enorma utmaningen, nyfikna på varandra och villiga att ta risker för att lära sig snabbt. Idéer kom från alla håll samtidigt, från räddningsledningen, Nasa, Chiles specialstyrkor och från många andra specialister runt om i världen.

Testa, testa och testa

Genom att testa, testa och testa varandras olika idéer på samma problem gjorde de hela tiden små framsteg och gjorde stegvisa genombrott så som att nå fram till gruvarbetarna till ett tillräckligt stort schakt för att kunna förse dem med mat, vätska etcetera efter 57 dagar. För att slutligen kunna transportera var och en av gruvarbetarna till säkerhet genom ett specialkonstruerat schakt där de kunde hissa upp en gruvarbetare åt gången.

Psykologisk trygghet

Högpresterande tvärfunktionellt samarbete ställer stora krav på ledarskapet. De gånger vi ser att det fungerar hittar vi ett ledarskap som vågar vara ärligt och ödmjukt inför det faktum att inte ha lösningen på problemet samt ödmjukhet och nyfikenhet kring hur problemet skulle kunna lösas. Detta skapar den helt avgörande faktorn, psykologisk trygghet, för att det skall lyckas. Att göra sin röst hörd, att be om hjälp, att våga utmana varandra när vi inte känner varandra. För att detta överhuvud taget skall gå måste vi skapa psykologisk trygghet.

Att skapa psykologisk trygghet handlar om att hantera en grundläggande mänsklig utmaning. ”Det är svårt att göra nytt om jag redan vet”. Tyvärr är vår hjärna konstruerad så att den skall veta svaret på en problemställning. Att inte veta eller att inte ha svaret på en utmaning är bland det mest ångestframkallande tillståndet vi människor kan ställas inför.

Nyfikenhet – en av nycklarna till att skapa psykologisk trygghet

Nyfikenhet på vad andra kan bidra med utmanas oftast av en annan utmaning som måste hanteras, det vill säga upplevelsen av att om jag skall lyckas måste någon annan misslyckas. Vilket gör att min nyfikenhet på andras bidrag begränsas. Om vi inte lyckas frigöra oss från denna tanke är det svårt att skapa ett välfungerande samarbete i tillfälliga kross-funktionella team

En tanke som kan vara hjälpsam är ”Jag gillar inte den mannen. Jag måste lära känna honom bättre”, som Abraham Lincoln så klokt sa en gång.  Att jag inte gillar honom beror på att jag inte känner honom tillräckligt väl. Denna inställning är avgörande för att samarbeta i tillfälliga tvärfunktionella team.

Tvärfunktionella samarbeten skapar mirakel

Vi kan få saker att hända inom vårt eget stuprör eller funktion men om vi får till ett verkligt tvärfunktionellt samarbete då kan vi skapa mirakel på riktigt. Gruvarbetare räddas, haven renas, klimathotet hanteras och vi kan bygga en bättre värld för våra barn.

Testa dig själv på nästa ledningsgruppsmöte eller motsvarande – titta först till höger om dig och sedan till vänster om dig. Hur snabbt kan du identifiera de unika talangerna, kompetenserna och förhoppningarna hos dina bordsgrannar och hur snabbt kan du förmedla dina egna till dem?

Det vill säga att etablera den typ av relationer som hjälper oss att lösa dagens men framför allt morgondagens stora utmaningar oavsett vilken nivå du befinner dig på.

Me-Maximilian har 25 års erfarenhet av att stötta individers förmåga att skapa tillfälliga tvärfunktionella team med full potential. Hör av dig så berättar jag mer om vad detta skulle innebära just för dig och din organisation.

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.