Kategori Blogg

Oavsett om du är idrottare eller ledare i näringslivet så är utmaningen den samma. Du måste ha förmågan att fatta rätt beslut till rätt frågeställning och du måste ha förmågan att genomföra dina beslut. Utmaningen i dagens och morgondagens idrott och näringsliv är att det går allt fortare.

Detta innebär att vi inte längre kan jobba på som vi gjorde för några år sedan när det bara var tränaren eller ledaren som fattade besluten och alla andra var bara var utförare, d v s när idrottaren eller medarbetaren bara var en kropp som genomförde besluten utan att själva förstå eller ta ställning. I en allt snabbare värld måste alla idrottare och medarbetare själva kunna fatta rätt beslut på rätt problemgrunder och förverkliga dessa antingen själva eller tillsammans med andra.

Morgondagens tränare och ledare måste ha förmågan att skapa förutsättningar för idrottarna och medarbetarna att äga och ta ansvar för sitt eget idrottande eller sitt eget arbete, ensamma eller tillsammans med andra.

Nya krav på ledarskap i en föränderlig värld

Detta kommer att ställa helt nya krav på dagens tränare och ledare. Så som det varit hittills har tränare och ledare kommunicerat till idrottare och medarbetare hur världen ser ut och hur man bäst, enligt dem, hanterar den. Det sättet att arbeta på har ökat kompetensen hos idrottare och medarbetare att hantera en statisk verklighet. När förändringstrycket och takten hela tiden ökar är det arbetssättet inte längre relevant. Det tar för lång tid vilket innebär att matchen är över innan den nya kunskapen är ute i systemet.

Nej, framtidens ledare behöver ha förmågan att skapa ett klimat där idrottare och medarbetare vågar vara och får möjlighet att utveckla förmågan att vara fullt ut närvarande, dvs har förmågan att se och acceptera situationen så som den är och har full tillgång till och förmåga att använda hela sin sanna potential. Då ökar lagets eller organisationens förmåga att fatta rätt beslut på rätt problemgrunder – och förverkligandet av dessa – drastiskt.

Individens motivation

Ett lag eller en organisation kommer då inte bara att få full tillgång till allas kompetens utan även till allas fulla motivation. När idrottare eller medarbetare upplever att de har förmågan att göra ett bra jobb och vara framgångsrika utmanas de hela tiden att gå utanför sin egen komfortzon vilket ökar deras lust att våga ta relevanta risker och utforska det möjliga i varje situation. När idrottare och medarbetare upplever att de inte har möjligheten att göra ett bra jobb och vara framgångsrika då minskar deras lust att våga ta relevanta risker och utforska det möjliga, i stället blir de rädda och försöker skydda sig själv. Konsekvensen av det sistnämnda innebär att idrottaren eller medarbetaren bara kommer att göra det mest nödvändiga – eller minsta möjliga – i en given situation.

När vi människor står inför en situation, oavsett om vi är idrottare eller medarbetare, så har vi i grunden två olika val. Det ena valet kommer att innebära att vi förverkligar de mål som vi har satt upp genom att genomföra rätt beslut på rätt problemgrund. Men det innebär också att vi måste våga att både se, acceptera och hantera de jobbiga utmaningar som dyker upp längs vägen. Det andra valet handlar om att kortsiktigt undvika obehag, dvs att fatta fel beslut på fel problemgrund och därigenom slippa möta vår grundläggande rädsla av att inte kunna hantera situationen. Priset vi betalar är att vi inte kommer att uppnå de mål vi satt upp eller att det tar mycket längre tid.

Beroende på hur ledare och tränare jobbar med sina idrottare eller medarbetare så kommer idrottarna eller medarbetarna göra fler val av den ena eller andra sorten. Val som påverkar resultatet drastiskt!

 

 

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.