Kategori Blogg, Nyhet

Jag vet att många hävdar att de gör något unikt och annorlunda när det i själva verket visar sig vara samma sak men i ny paketering. Låt mig därför göra ett försök att beskriva varför du bör gå vårt nya program Profound Simplicity. Jag har under 25 år testat och varit med om att utveckla flera kända och okända metoder för personlig utveckling. För att nämna några; The human Element, Mbti, Förändringens fyra rum, NLP, Hypnosterapi och For Full Potential. 

Jag har testat dessa metoder i mitt arbete med både elitidrottare och executives som lever i en extremt komplex och krävande miljö. Efter 25 års utforskande av det möjliga och ett antal extraordinära resultat har jag en tydlig bild av vad som fungerar och vad som inte fungerar när man stöttar någon i deras resa mot sitt mål och sin sanna potential.

Det unika med detta program är att det stöttar individen hela varvet runt i hans eller hennes personliga utveckling genom att hjälpa deltagaren att skapa rörelse vilket är förutsättningen för utveckling, monotorera rörelsen (eller icke-rörelsen) för att kunna se om den personliga utvecklingen fortsätter eller blockerats samt hjälpa deltagaren att finna nya sätt att agera och släppa självpåtagna blockeringar som kan hindra deltagaren att utföra dessa handlingar.

Det finns bland annat två erfarenheter jag dragit från lyckade utvecklingsresor och det är att ingenting händer förrän individen har tagit ställning och för att det ska ske måste det både vara på riktigt och individen måste ha passion. I programmet Profound Simplicity innebär det att deltagarna får utforska och bryta igenom sina självpåtagna blockeringar kring ett område som inte bara är viktigt för dem utan också ett område som de har passion för.

Psykologisk trygghet

Det jag också har funnit utifrån praktisk erfarenhet är att alla dessa metoder har sina verksamma komponenter – men de är inte lösningen på allt som de ibland utger sig för. Som stödstruktur gäller det att kunna tillhandahålla rätt metod till rätt blockering, men viktigare än alla metoder är handledarens förmåga att tillsammans med deltagaren skapa den psykologiska trygghet som krävs för att deltagaren ska våga släppa tidigare framgångsrika strategier, strategier som efterhand tenderar att bli allt mer kostsamma och generera mindre framgång. Istället får deltagaren mod att testa nya okända metoder som potentiellt skulle kunna ge samma skydd men inte ha samma negativa inverkan på personens förmåga att på ett effektivt och hälsosamt sätt förverkliga sina mål eller bättre hantera sin situation.

Efter 8 års experimenterande i mitt tidigare bolag For Full Potential synliggjorde vi tre viktiga komponenter för lyckad förändring och utveckling:

 • Avgränsat: Ett område i taget: i programmet Profound Simplicity gör vi det genom att avgränsa utvecklingsresan till deltagarens skidåkning. På så sätt förenklar vi verkligheten och synliggör de verkliga blockeringarna som hindrar deltagaren från att förverkliga sin verkliga potential oavsett område.
 • Stegvis: Ett steg i taget över tid. I programmet Profound Simplicity innebär det fem loopar över fem dagar där vi blandar upplevelsen på berget (back country skiing) med reflektion och lärande för att nästa dag testa nya strategier på samma område och på sätt stegvis utforska det möjliga och uppnå det extraordinära både som skidåkare och executive.
 • Cirkulärt, Action reflection learning: I programmet Profound Simplicity innebär det att vi hela tiden stöttar dig i ditt utforskande av nya strategier i att hantera kända och okända problem. Vår bild är att stora förändringar kräver momentana resultat för att vi skall orka hålla systematiken hela vägen i mål. I vårt program kommer du, och de andra deltagarna, varje dag att uppleva att de bryter igenom gamla självpåtagna blockeringar samtidigt som du upptäcker nya. Denna pedagogik gör att deltagarnas motivation att hela tiden utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära ökar.

Att hålla någons rygg

Men den viktigaste komponenten i detta program är handledarskapet. Vi kallar detta att ha vår deltagares rygg. Vår erfarenhet är att ingen ensam orkar att ha det mod över tid som krävs för verklig utveckling. Vi behöver alla känna att vi har någon som har vår rygg. Men vad menar vi egentligen när vi säger att vi har någons rygg?

Det betyder att vi är villiga att gå bredvid dig oavsett vilken resa du är ute på utan att döma dig, utan få dig att känna dig otillräcklig, utan att försöka fixa dig eller påverka resultatet av processen. När vi håller din rygg öppnar vi vårt hjärta, erbjuder ovillkorad support och släpper taget om dömande och kontroll.

Att hålla någons rygg karakteriseras av att:

 1. Att vi låter deltagaren lita på sin egen intuition och visdom. De behöver inte göra saker enligt någon på förhand uppgjord struktur utan de behöver bara följa och lita på sin egen intuition och på sin samlade livserfarenhet.
 2. Vi ger inte deltagaren mer verklighet än hen kan hantera. Det handlar om att inte överväldiga deltagaren med mer information än hen kan processa i sin utvecklingsprocess eller i den svåra situation som hen befinner dig i. För mycket information lämnar deltagaren bara med en känsla av att inte räcka till, att inte vara okej.
 3. Vi tar aldrig över ansvaret för deltagarens utveckling. Om vi skulle ta bort människors beslutsfattande lämnar vi dem med en känsla av att de är värdelösa och icke kompetenta att ta ansvar för sitt eget liv. Även om det kan finnas undantag i extrema situationer är det nästan alltid utan undantag bättre att låta människor behålla sitt självbestämmande.
 4. Vi håller vårt eget ego borta från processen. Det är lätt att som handledare ibland fångas i fällan att tro att någon annans framgång är beroende av ditt handledarskap, din intervention. Det är också lätt att får som kretsar kring att deltagarens eventuella misslyckande blir en negativ reflektion på oss som handledare. Det kan också vara lätt att tro att de känslor deltagaren släpper ut i olika situationer handlar om oss och inte om dem själva. Men inget av detta är till gagn för någon. Därför håller vi vårt eget ego borta från processen.
 5. Vi hjälper deltagaren att känna sig tillräckligt trygg för att misslyckas. När människor är i en inlärningsprocess, utvecklingsprocess eller går igenom en förändring kommer de oundvikligen att göra misstag längs vägen. När vi som håller deras ryggar, håller tillbaka kritiserande och skuldbeläggande, ger vi dem möjligheten att söka inom sig själva för att finna modet att ta risker och uthålligheten att fortsätta försöka trots motgångar och misslyckanden. När vi låter dem förstå att misslyckanden bara är en del av resan och inte världens undergång kommer de att spendera mindre tid på att slå på sig själva och mer tid på att lära av sina misstag.
 6. Vi handleder med hjälp av ödmjukhet och eftertänksamhet. En vis rygghållare vet när man håller tillbaka goda råd och när man tillhandahåller dem försiktigt, dvs när en person efterfrågar det eller är för förvirrad för att veta vad hen borde fråga efter. Denna försiktiga dans måste alla vi som håller någons rygg genomföra. Att känna igen de områden där de känner sig som mest sårbara och oförmögna och erbjuda rätt sorts hjälp utan att skuldbelägga dem kräver träning och ödmjukhet.
 7. Det handlar om att skapa en container som kan hantera en verklighet av komplexa känslor och rädslor. När människor känner att de hålls på ett djupare plan än de är vana vid känner de sig tillräckligt psykologiskt säkra för att tillåta komplexa känslor och rädslor att komma upp till ytan som vanligtvis hålls dolda. När detta händer måste den som håller någons rygg veta att detta kan ske och vara beredd på att hålla den på ett försiktigt, stödjande och icke dömande sätt. Vi klarar inte av att göra det om vi själva inte klarar av att hålla våra egna känslor och rädslor, om vi inte har arbetat med våra egna mörka skuggsidor eller om vi inte litar på dem vi håller ryggen på.
 8. Vi tillåter deltagaren att fatta andra beslut och ha andra erfarenheter än vi skulle haft och gjort. Att hålla någons rygg är att respektera varje persons olikheter och att erkänna att dessa olikheter kan innebära att deltagaren gör andra beslut än de vi skulle ha gjort. Ibland gör de beslut baserade på kulturella normer eller personliga värderingar som vi inte kan förstå utifrån våra egna erfarenheter. När vi håller varandras ryggar släpper vi kontrollen och hedrar våra olikheter

Vår erfarenhet är att executives som får uppleva hur det är att någon har deras rygg själva utvecklar denna kompetens och därmed det ledarskap som är en förutsättning för att skapa den psykologiska trygghet som krävs för att medarbetarna skall våga släppa sina rädslor och självpåtagna blockeringar och börja utforska det möjliga och uppnå det extraordinära.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.