Kategori Blogg

Intresset för EQ, det vill säga emotionell intelligens, på arbetsplatsen grundar sig i insikten att förmågor såsom självkännedom, självledarskap, empati och social färdighet särskiljer de mest framgångsrika medarbetarna och ledarna. Detta gäller i ännu högre grad för högre chefer där sättet på hur de leder sig själva och andra innebär en stor konkurrensfördel.

Begreppet emotionell intelligens etablerades inom psykologin på 1990-talet och intresset för området har sedan dess ökat explosionsartat, inte minst i arbetsrelaterade sammanhang. Det finns flera anledningar att ta EQ på allvar på arbetsplatsen, men forskning visar att två av dem sticker ut mer än de andra:

 1. Personer högre EQ upplever en större tillfredställelse med sitt jobb än de med lägre EQ. Detta gäller även de som leds av ledare med en hög EQ.
 2. Det finns en stark koppling mellan hög EQ och en bra arbetsprestation.

Låt oss titta lite närmare på relationen mellan emotionell intelligens och arbetstillfredsställelse. Det är sedan länge ett känt faktum att emotionell intelligens och arbetstillfredsställelse är starkt kopplade till varandra. Forskningen pekar entydigt på att medarbetare med en hög emotionell intelligens tenderar att ha en högre arbetstillfredsställelse än de med en lägre emotionell intelligens.

Hur kan emotionell intelligens förbättra prestationen på jobbet?

Utöver att emotionell intelligens leder till större glädje och tillfredställelse på arbetet, leder det även till bättre arbetsprestationer. Forskningen visar på att träning i emotionell intelligens skapar bättre produktivitet hos medarbetarna och resulterar i bättre utvärderingar från överordnade chefer.

Men hur kan emotionell intelligens ha så stor påverkan på arbetsprestationen? Jo, det kan bland annat förklaras med att en person med hög emotionell intelligens har nedan karaktärsdrag:

 1. Emotionell stabilitet – större förmåga att hantera sina egna känslor och att hantera stress
 2. Självkännedom – större kännedom om sig själv, förståelse för hur personen upplever och agerar i olika situationer vilket ofta leder till en bra impulskontroll
 3. Extraversion – personlighetsdrag som gör människor mer öppna med god förmåga att etablera relationer med andra
 4. Emotionell förmåga – en individs förmåga att utöva känslorelaterade beteenden, så som att uttrycka känslor, visa empati med andra, och att kunna kombinera känslor med ett intellektuellt resonemang
 5. Kognitiv förmåga – studier visar att det finns ett visst samband mellan IQ och EQ och att en hög kognitiv förmåga också ger en hög EQ
 6. Självförtroende – tilltro till sin egen förmåga att bland annat kunna hantera kraven på jobbet

EQ:ns inverkan på arbetsprestationen

För att skapa en bättre förståelse för hur EQ påverkar arbetsprestationen beskriver jag nedan ett antal exempel.

 1. Vi har alla humörsvängningar, ibland även på jobbet. Hur en person hanterar sina medarbetare och kollegor när de har en dålig dag är en bra indikation på individens EQ. Om en person, vi kan säga en person med personalansvar, inte märker av humörsvängningar hos sina medarbetare utan helt ignorerar det eller t o m kritiserar medarbetarna och säger till dem att skärpa sig, så har personen troligtvis låg EQ. Men om personen i stället uppmärksammar tillståndet och visar medarbetaren medlidande och förståelse och försöker muntra upp medarbetaren eller distrahera dem från deras lidande är det en bra indikation på att hen har en hög EQ.
 2. Olyckligtvis är inte alla möten positiva och produktiva utan kan utvecklas till att alla pratar i mun på varandra, att alla sitter tysta och passiva, eller värst av allt, skrik och emotionella utbrott. Om en medarbetare eller ledare bidrar till något av ovanstående i ett möte uppvisar hen låg emotionell intelligens. Om hen låter andra komma till tals, lyssnar uppmärksammat och avhåller sig från att avbryta och störa andra och försiktigt men effektivt ser till att alla har fokus på uppgiften har hen troligtvis hög EQ.
 3. En person som vågar uttrycka sig själv helt och fullt om saker och ting som är viktiga och som vågar lyssna på andras åsikter uppvisar en hög EQ. Hen är troligtvis även duktig på att uttrycka sina egna känslor på ett passande sätt och har förmågan att acceptera andra som uttrycker sina känslor.
 4. En person som håller saker och ting för sig själv eller blir upprörd när andra inte håller med hen på jobbet har troligtvis låg EQ. Hen kanske angriper sina medarbetares åsikter eller helt enkelt förväntar sig att alla håller sina känslor och tankar för sig själva.

En arbetsplats med hög EQ hanterar ofta förändringar på ett bra sätt

Förändringsinitiativ tas på allvar och genomförs på ett ärligt sätt i organisationer med hög EQ. Arbetsplatser med generellt låg EQ visar ofta motstånd mot förändringar, misslyckas med att generera tillräcklig förändringskraft för att säkerställa framgång i förändringsinitiativet eller till och med aktivt försöker sabotera förändringsprocessen. Dåligt genomtänkta förändringsinitiativ visar ofta på att ledningsgruppen har ett lågt EQ och inte förstår hur deras föreslagna förändringar kommer att påverka medarbetarna.

En arbetsplats som tillhandahåller flexibilitet och förståelse för det komplexa och hektiska liv som dess medarbetare verkar i har troligtvis hög EQ. Chefer som accepterar att medarbetarna har olika behov och tillhandahåller metoder för att arbeta smartare uppvisar god förståelse för emotionell intelligens. Chefer som vägrar tillåta flexibilitet för deras medarbetare och håller strikt på hur saker och ting alltid gjorts (när det inte finns något behov av att göra så) uppvisar tecken på låg emotionell intelligens.

En arbetsplats med hög EQ tillåter medarbetarna att vara kreativa

Arbetsplatser som tvingar sina medarbetare att hålla sig till strikta och rigida policys och procedurer (återigen när det inte finns något behov för denna strikthet) har en låg EQ. Att inte förstå värdet av kreativitet och medarbetarnas behov att vara fullt ut uppkopplade och motiverade i sitt arbete är själva kännetecknet på låg EQ.

Personer med högre emotionell intelligens brukar fungera bra ihop och se värdet av att investera tid och kraft i att stärka relationerna på arbetsplatsen, men människor med låg emotionell intelligens uppvisar vanligtvis inget intresse för att bygga högkvalitativa arbetsrelationer med sina kollegor.

Ett gott kännetecken för verksamheter med hög EQ är att medarbetarna träffas och umgås utanför arbetet. Arbetsplatser där medarbetarna njuter av en afterwork, av att luncha tillsammans eller delta i andra sociala aktiviteter tillsammans indikerar en hög nivå av EQ.

Arbetsplatser som tillåter sina medarbetare att vara kreativa och innovativa stärker sitt EQ. Att ge medarbetarna chansen att träna sin kreativitet och att tänka utanför boxen är inte bara en trevlig gest mot medarbetarna utan också en framgångsfaktor för såväl arbetsplatsen som för individen.

Vi på Me-Maximilian har över 20 års erfarenhet i att öva individer och grupper, t ex chefer och ledningsgrupper, i EQ. Hör av dig om du vill veta mer om hur vi kan stötta dig i att utveckla en högre EQ på din arbetsplats.

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.