In Blogg

Svaret är utan tvekan – Självklart!

Vetenskapliga studier visar att psykologisk trygghet skapar förutsättningar för ett balanserat risktagande, att vara öppen med sitt eget synsätt, kreativitet och för att våga sticka ut hakan utan rädsla för att få en smäll – precis den typen av beteenden som leder till stora genombrott oavsett affärskontext.

Utan tillit inget samarbete. Som jag tidigare skrivit om i ett antal bloggar så är den enskilt viktigaste faktorn när vi vill skapa högpresterande team, oavsett om de ska vara långvariga eller tillfälliga, psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet innebärbland annat att jag inte kommer straffas för mina misstag.

Evolutionen är förklaringen

Vår tidiga evolutionära utveckling ger oss förklaringen till varför psykologisk säkerhet är så svår att åstadkomma och samtidigt så avgörande för framgång i en osäker och komplex värld där beroendet mellan olika aktörer hela tiden ökar. Hjärnan processar till exempel en provokation från en chef, konkurrens från en kollega eller missnöje från en medarbetare som en situation som handlar om ett hot mot din överlevnad. Plötsligt går hjärnans alarmklocka (Amygdala) igång och triggar en fight-flightreaktion i oss som kidnappar hjärnans funktioner för ett mer avancerat tänkande. Hjärnfunktionen ”tänka först handla sen” stängs ner vilket innebär att vår förmåga till analytiskt tänkande upphör och vi blir helt rädslostyrda. Bokstavligen talat precis när vi behöver det som mest så förlorar vi vår intellektuella förmåga. Fight-flightfunktionen som hjälper oss att överleva verkliga hot mot vår överlevnad här och nu, begränsar kraftigt det strategiska tänkandet som behövs på dagens arbetsplatser.

Vår förmåga att tackla dagens och inte minst morgondagens allt mer komplexa problemställningar är helt beroende av ett annat system – det möjlighetsstyrda systemet som genom fokus på atthela tiden hitta nya och bättre lösningar på kända och okända problem tillåter oss att lösa komplexa problem och utveckla tillitsfulla och produktiva relationer.

Trygghet hjälper oss att utveckla våra psykologiska och fysiska förmågor

Forskning har visat att positiva känslor så som tillit, nyfikenhet, trygghet, och inspiration utvidgar våra hjärnfunktioner och hjälper oss att utveckla våra psykologiska, sociala och fysiska förmågor. Vi blir mer mottagliga för nya impulser, motiverade, flexibla och uthålliga när vi känner oss trygga. Vår förmåga till problemlösning och att tänka nytt ökar precis som vår lekfullhet det vill säga de kognitiva processer som är en förutsättning för kreativitet.

Våga ta risker!

I en värld med högt tempo och stora utmaningar så hänger vår framgång på vår förmåga att ta risker och att våga vara sårbara inför våra kollegor vilket i sin tur kräver ett klimat av psykologisk trygghet. När vi upplever vår arbetsplats som utmanande men inte hotfull, så kan team utveckla det möjlighetstyrda systemet som möjliggör att vi kan utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära. Våra Oxytocinnivåer i hjärnan ökar vilket skapar en upplevelse av tillit som i sin tur leder till beteenden som bygger tillit. Detta är en av de grundläggande faktorerna för att skapa framgångsrika team. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation att skapa psykologisk trygghet och högpresterande team.

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.