”Du som ledare är alltid i fokus. Med hjälp av olika metoder och upplägg sker den personliga utvecklingen både individuellt och i grupp – ibland även i kombination med elitidrott, till exempel skidåkning och segling.”

Du som ledare och dina förutsättningar är alltid i fokus. Med hjälp av olika metoder och upplägg kan den personliga utvecklingen ske både individuellt och i grupp – ibland även i kombination med elitidrott, till exempel skidåkning och segling.

Utforska det möjliga – uppnå det extraordinära!

Vi inom Me-Maximilian arbetar med affärsdriven psykologi och med hjälp av unika metoder och upplägg erbjuder vi personlig utveckling både individuellt och i grupp. Vi gör det på olika sätt och alltid med dig som ledare i fokus – ibland dessutom i kombination med elitidrott, t ex skidåkning och segling.

Genom våra unika metoder ger vi dig samma möjligheter att arbeta med din personliga utveckling som världens elitidrottare. Du får den stödstruktur och de verktyg som du behöver för att kunna släppa dina självpåtagna begränsningar, med målet att du ska utvecklas för att nå din fulla potential och därigenom kunna utveckla din verksamhet och leverera extraordinära resultat.

Våra program erbjuds i en kortare variant på 6-8 månader eller i en längre variant på cirka 12-månader. I de program som löper över 6 månader har vi huvudfokus på dig som individ och dina personliga och yrkesmässiga utmaningar. Våra 12- månadersprogram har även ett fokus på själva affären, dvs din verksamhet och dina affärsmässiga mål.

Vi anpassar dock alltid våra program efter våra kunders behov och önskemål. Hör gärna av dig så utvecklar vi ett skräddarsytt koncept för dig och din verksamhet!

Du når oss lättast på [email protected] eller +46 (0)70 898 78 44

Här kan du se en kort film (58 sek) om utvecklingsprogrammet Profound Simplicity. Längre ned på sidan hittar du en längre mer detaljerad film om programmet.

Personlig utveckling och coachning

Detta program har fokus på dig som individ och de utmaningar som du upplever i din vardag. Genom hela programmet får du hjälp att se verkligheten och stöd i utforskandet av nya strategier i att hantera kända och okända problem. I det program som löper över 6 månader är du som individ helt central medan det program som löper över 12 månader även inkluderar dina affärsmässiga mål och utmaningar samt hur du in din roll kan bidra till att utveckla verksamhetens affär.

Strategisk ledningsgrupps-utveckling

I detta program utvecklas du tillsammans med din ledningsgrupp. Fokus ligger både på de enskilda individerna i gruppen men också på grupputveckling och det konstruktiva samarbetet. Programmet som löper över cirka 8 månader fokuserar i huvudsak på individ- och grupputveckling. Det lite längre programmet som löper över cirka 12 månader inkluderar dina och din ledningsgrupps affärsmässiga mål och utmaningar och hur ni tillsammans som ett team kan bidra till att utveckla verksamhetens affär.

Programmet Profound Simplicity

I utvecklingsprogrammet Profound Simplicity får du möjlighet till intensiv personlig utveckling i en ny utmanande miljö i kombination med skidåkning. Här sker utvecklingen och lärprocessen i korta loopar som löper över 5 dagar. Du kommer omedelbart att se effekten av din utveckling, en utveckling som du sedan tar med dig hem och direkt kan applicera i din vardag och yrkesroll. Nästa resa är planerad till början av februari 2020 och är ett unikt tillfälle att under en kort tid få möjlighet att göra en personlig utvecklingsresa som gör skillnad för dig såväl som person som i din yrkesmässiga roll!

Läs mer om Profound Simplicity »

Läs mer om Profound Simplicity (pdf, eng) »

Här får du ta del av en film (4.20 min) som beskriver utvecklingsprogrammet Profound Simplicity.

Screening och skräddarsytt fysprogram

Det finns också möjlighet att komplettera den personliga utvecklingsresan med en individuell screening av fysisk status. Utifrån resultatet av screeningen utvecklar vi sedan ett individeullt skräddarsytt fysprogram som du genomför på egen hand. Fysisk screening och träning gör du med fördel antingen före eller parallellt med något av våra andra program. På så sätt skapar du de bästa förutsättningarna för att utvecklas såväl fysiskt som mentalt och emotionellt.